De heg is onderweg

Sinds vorige week is men begonnen met de werkzaamheden. Het plaatsen van fietsenrekken is voltooid. De heg is in wording. Er is een zieke Italiaanse populier verwijderd. Er worden twee nieuwe bomen geplant. Zo zullen er aan beide zijden van het gebouw weer drie bomen komen. De heg die nu geplaatst wordt is maar liefst anderhalve meter breed, hiermee wil de gemeente het monumentale karakter van het pand en de omgeving benadrukken.

 

Lees meer >

Verkeersveiligheid

De gemeente heeft op verzoek van Vereniging Puntegale haaientanden geplaatst bij de bocht vanaf de brug naar de puntegaalstraat toe.

Lees meer >

Update ventilatie en verwarming

Begin 2013 is er door het bestuur van de Vereniging Puntegale een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van bewoners met het ventilatie en verwarmingsysteem. Op basis van deze resultaten konden wij concluderen dat bewoners voornamelijk negatieve ervaringen hadden met hun ventilatie en verwarmingsysteem. Met dit gegeven hebben wij namens het bestuur op 20 september 2013 een brief gestuurd aan Vestia Stadswonen om deze problematiek onder ogen te brengen.

Lees meer >

Nieuwe meetresultaten milieupunt

Het meetpunt Puntegaalstraat

In samenwerking met Milieudefensie heeft de huurdersvereniging Puntegale een meetpunt luchtkwaliteit aan de Puntegaalstraat gerealiseerd. Vanaf 20 februari 2013 wordt een jaar lang stikstofmetingen gedaan als parameter voor luchtvervuiling. Dit is onderdeel van de meetcampagne "Samen voor Gezonde Lucht"

Lees meer >

Nieuwe huismeester vanaf 4 november

Henry Helder, huismeester van de Puntegale, gaat binnenkort voor langere periode naar het buitenland. Uitzendbureau 65+ (dat de dienstverlening in opdracht van Vestia Rotterdam Stadswonen levert) heeft een vervanger aangedragen. De heer Leo Tjong zal Henry vervangen vanaf 4 november. Leo heeft eerder als huismeester gewerkt voor het Stadswonen woongebouw African INN in Rotterdam en is een ervaren huismeester.

Lees meer >

Leegruimen algemene technische ruimtes

Afgelopen week is er door de Vereniging Puntegale geconstateerd dat er in vele van de algemene technische ruimtes materiaal, meubilair, apparatuur en grofvuil staat. Het is van uiterste belang dat deze ruimtes ten alle tijden leeg, schoon en toegankelijk zijn voor het technische personeel. Aanstaande maandag 7 oktober wordt al datgene wat niet thuishoort in de algemene technische ruimtes afgevoerd. Indien u zelf ooit iets op één of andere wijze heeft opgeslagen in één van deze ruimtes dan heeft u tot en met zondag 6 oktober de tijd deze op te halen.

Lees meer >

Open Monumentendag 2013

Zaterdag 14 september 2013 was het Open Monumenten Dag en de Puntegale deed weer mee.

Ondanks het regenachtige weer hebben we 167 vrolijke bezoekers mogen verwelkomen! Bezoekers werden, vooral door elkaar, geïnformeerd over de geschiedenis van het pand, deelden annekdotes en nostalgische herinneringen over de tijd dat ze hier werkten en werden op de 7e verdieping getrakteerd op een prachtig uitzicht van een van de balkons van een bewoner. Ook DelfshavenTV liep een middagje met ons mee.

Lees meer >

Opvolging enquête verwarming en ventilatie

In april van dit jaar heeft de vereniging Puntegale een enquête onder huurders gehouden met betrekking tot verwarming en ventilatie in woningen in de Puntegale. Er hebben 39 huurders gehoor gegeven aan deze enquête. Algemeen bestuurslid Michael McCamley heeft de binnengekomen reacties doorgenomen en geanalyseerd. In augustus heeft het bestuur van de vereniging Puntegale de resultaten mondeling met de contactpersonen bij Rotterdam Vestia Stadswonen besproken. In september heeft de vereniging Puntegale over dit onderwerp een brief naar Vestia Rotterdam Stadswonen gestuurd.

Lees meer >

Schilderwerkzaamheden gestart

Verfcommissie

Update 4: Een aantal bewoners had opgemerkt dat de contrastkleur nog op de balustrade vlakken nog niet was aangebracht. Dat klopt. De Balustrade vlakken op 1e t/m 3e verdieping moeten nog in de juiste kleur geschilderd worden. Dit gebeurt op een later moment.

Update 3: De schilderwerkzaamheden zijn gestart. Er wordt gewerkt van boven (7e) naar beneden (kelder).

Lees meer >

Open Monumentendag 14 September 2013

Dit jaar is de Puntegale weer opengesteld voor bezoek tijdens Open Monumentendag op 14 september 2013 van 10.00 - 17.00 uur.

Met het thema Macht & Pracht wordt dit jaar de nadruk gelegd op het gebruik van het statige gebouw door de Belastingdienst als instituut. De paternosterlift zal draaien en er is een expositie van verhalen van oud-medewerkers van de Belastingdienst. Ook zullen enkele oud-medewerkers aanwezig zijn om hun verhalen in geuren en kleuren te vertellen. De bezoekers zijn welkom in de hal/atrium alwaar de verhalen uitgewisseld kunnen worden.

Lees meer >

Pagina's