Aanvullende informatie servicekosten 2015

Wellicht is jullie opgevallen dat het component water in het servicekostenoverzicht dit jaar erg hoog is uitgevallen. Dit heeft ertoe geleid dat iedereen een (aanzienlijk) bedrag bij moet betalen ten opzichte van het voorschot. Echter wordt dit weer verrekend met een teruggave bij het component verwarming. Dit geeft een vertekend beeld maar is wel gewoon gebaseerd op je persoonlijke verbruik.

Door middel van een voetnoot staat onderaan het overzicht aangegeven dat dit jaar de opwarmkosten van het water ook zijn meegerekend in het component water. Stadswonen heeft ons gemeld dat dit voortkomt uit de ingebruikname van een nieuw computerprogramma.  

Vorig jaar was deze post opgesplitst in "water - verwarmen in GJ/m3" en "water warm in m3". Dit jaar zijn deze kosten bij elkaar opgeteld en is hiervoor één tarief uitgerekend. Vorig jaar waren deze posten namelijk 8,97 en 2,80 per m3 wat volgens de huidige berekening zou resulteren in 11,77 per m3. Dit komt meer in de buurt van de 11,99 dit jaar.

Het bestuur hoopt hiermee enige vragen verduidelijkt te hebben. Wij waren helaas niet eerder op de hoogte van deze samenvoeging.