Inzage via energiemonitor stopt per 1 januari 2018

De bewoners van de Puntegale hebben inzage in het energieverbruik van hun woning of bedrijfsruimte via de energiemonitor van Fudura, voorheen Metsens. Stadswonen heeft aangekondigd dat Fudura per 01 januari 2018 de dienstverlening met Stadswonen Rotterdam beëindigd, waardoor de inzage in het energieverbruik vervalt. Stadswonen heeft aangegeven bezig te zijn met het aanbestedingstraject voor het vervangen van de Kamstrupmeters. Echter, de verwachting is dat dit niet per 01 januari 2018 gaat lukken.

Wij raden u aan om de data die op de energiemonitor staat te bewaren, bijvoorbeeld door middel van print screens te maken, zodat u dit nog kunt raadplegen bij het ontvangen van de afrekening servicekosten 2017. (https://www.oursens.nl/login)

De ervaring heeft helaas geleerd dat niet iedereen goede toegang heeft tot deze gegevens. In dat geval raden wij aan om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met Stadswonen, om dan op een andere manier aan deze gegevens te komen.