Nieuwe huismeester vanaf 4 november

Henry Helder, huismeester van de Puntegale, gaat binnenkort voor langere periode naar het buitenland. Uitzendbureau 65+ (dat de dienstverlening in opdracht van Vestia Rotterdam Stadswonen levert) heeft een vervanger aangedragen. De heer Leo Tjong zal Henry vervangen vanaf 4 november. Leo heeft eerder als huismeester gewerkt voor het Stadswonen woongebouw African INN in Rotterdam en is een ervaren huismeester.

Lees verder >
Arthur
Arthur
30 oktober 2013

Leegruimen algemene technische ruimtes

Afgelopen week is er door de Vereniging Puntegale geconstateerd dat er in vele van de algemene technische ruimtes materiaal, meubilair, apparatuur en grofvuil staat. Het is van uiterste belang dat deze ruimtes ten alle tijden leeg, schoon en toegankelijk zijn voor het technische personeel. Aanstaande maandag 7 oktober wordt al datgene wat niet thuishoort in de algemene technische ruimtes afgevoerd. Indien u zelf ooit iets op één of andere wijze heeft opgeslagen in één van deze ruimtes dan heeft u tot en met zondag 6 oktober de tijd deze op te halen.

Lees verder >
Michael
Michael
1 oktober 2013

Open Monumentendag 2013

Zaterdag 14 september 2013 was het Open Monumenten Dag en de Puntegale deed weer mee.

Ondanks het regenachtige weer hebben we 167 vrolijke bezoekers mogen verwelkomen! Bezoekers werden, vooral door elkaar, geïnformeerd over de geschiedenis van het pand, deelden annekdotes en nostalgische herinneringen over de tijd dat ze hier werkten en werden op de 7e verdieping getrakteerd op een prachtig uitzicht van een van de balkons van een bewoner. Ook DelfshavenTV liep een middagje met ons mee.

Lees verder >

Opvolging enquête verwarming en ventilatie

In april van dit jaar heeft de vereniging Puntegale een enquête onder huurders gehouden met betrekking tot verwarming en ventilatie in woningen in de Puntegale. Er hebben 39 huurders gehoor gegeven aan deze enquête. Algemeen bestuurslid Michael McCamley heeft de binnengekomen reacties doorgenomen en geanalyseerd. In augustus heeft het bestuur van de vereniging Puntegale de resultaten mondeling met de contactpersonen bij Rotterdam Vestia Stadswonen besproken. In september heeft de vereniging Puntegale over dit onderwerp een brief naar Vestia Rotterdam Stadswonen gestuurd.

Lees verder >

Schilderwerkzaamheden gestart

Verfcommissie

Update 4: Een aantal bewoners had opgemerkt dat de contrastkleur nog op de balustrade vlakken nog niet was aangebracht. Dat klopt. De Balustrade vlakken op 1e t/m 3e verdieping moeten nog in de juiste kleur geschilderd worden. Dit gebeurt op een later moment.

Update 3: De schilderwerkzaamheden zijn gestart. Er wordt gewerkt van boven (7e) naar beneden (kelder).

Lees verder >

Open Monumentendag 14 September 2013

Dit jaar is de Puntegale weer opengesteld voor bezoek tijdens Open Monumentendag op 14 september 2013 van 10.00 - 17.00 uur.

Met het thema Macht & Pracht wordt dit jaar de nadruk gelegd op het gebruik van het statige gebouw door de Belastingdienst als instituut. De paternosterlift zal draaien en er is een expositie van verhalen van oud-medewerkers van de Belastingdienst. Ook zullen enkele oud-medewerkers aanwezig zijn om hun verhalen in geuren en kleuren te vertellen. De bezoekers zijn welkom in de hal/atrium alwaar de verhalen uitgewisseld kunnen worden.

Lees verder >

Onderzoek VRS servicekosten elektra algemene ruimte 2012

Bij de afrekening servicekosten 2012 is er gebouwbreed een relatief grote kostenstijging zichtbaar geweest op de post 'elektra algemene ruimte' ten opzichte van de afrekening 2011. Gezien de relatief beperkte prijsstijging lijkt het verbruik afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren. De vereniging heeft hier navraag naar gedaan. Vestia Rotterdam Stadswonen heeft deze afwijking zelf ook geconstateerd en inmiddels is een onderzoek gestart. Wordt vervolgt.

 

Lees verder >
Arthur
Arthur
21 augustus 2013

Meetpunt Luchtkwaliteit Puntegaalstraat: nieuwe testresultaten bekend!

In samenwerking met Milieudefensie heeft de bewonersvereniging Puntegale een meetpunt luchtkwaliteit aan de Puntegaalstraat. Vanaf 20 februari 2013 wordt een jaar lang stikstofmetingen gedaan als parameter voor luchtvervuiling. De nieuwste meting, gemeten vanaf 18 april t/m 14 mei 2013, is 39 μg/m-3 stikstofdioxide. Eerdere metingen hadden respectievelijk 31 (20-02 t/m 19-03) en 29 (19-03 t/m 16-04) μg/m-3 stikstofdioxide als resultaat.

Hoe kunnen we deze meting interpreteren?

Lees verder >
brent wouda
brent wouda
16 juli 2013

Bewoners voormalig en monumentaal gebouw van de Belastingdienst aan de Plukmekaalstraat zoeken ex-ambtenaren

De Vereniging Puntegale doet een oproep in Nachtwerk.

Voor de Open Monumentendag van september 2013 zoekt men oud-medewerkers van de Belastingdienst die in het gebouw De Puntegale aan de Puntegaalstraat werkzaam zijn geweest. De straat staat in weide omgeving bekend als de "Plukmekaalstraat" De bewoners zouden het geweldig vinden dat deze mensen vertellen over de historie van het gebouw en wat ze er zoal beleefd hebben.

Lees verder >
brent wouda
brent wouda
5 juli 2013

Pagina's