servicekosten

Afrekening servicekosten Puntegale 2014

  • Posted on: 19 mei 2015
  • By: Sophie van Kruchten

Op 24 April 2015 is Sophie (penningmeester van de Vereniging) samen met onze Secretaris Iris bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2014. De penningmeester heeft de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de Vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2014 te geven. In 2014 zijn de servicekosten zo’n 77.943,13 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. Het grootste verschil zat in het component “verwarming” (bevat warm water en stralingswarmte, component 11), welke flink lager is uitgevallen (41,116,96 euro). Volgens Vestia Stadswonen is dit omdat het verbruik significant omlaag is gegaan ten opzichte van vorig jaar terwijl het tarief zelfs iets omhoog is gegaan. Dit kan mede verklaard worden door de relatief warme winter die we hebben gehad in 2014. Naast de post “verwarming” zijn er meerdere posten die lichtelijk lager uitvallen (tussen de 5 en 10% t.o.v. de voorschotten). Dit zijn elektra algemene ruimte (component 12), elektra (component 13) en water (component 19). Deze zijn allemaal gedaald volgens Stadswonen vanwege lager verbruik. De resultaten voor de componenten de gerelateerd zijn aan het individueel gebruik zijn voor het hele gebouw weergegeven en kunnen op een individuele basis per bewoner anders uitvallen.

Hiernaast is het ook interessant om te vermelden is dat de stroom van de Puntegale groene stroom is. Daarnaast hebben we ook zonnepanelen en een warmte kracht koppeling (WKK) die energie genereren. Dit was respectievelijk 73,9 GJ en 452,09 GJ in 2014.

De post schoonmaak algemene ruimte is ook gedaald t.o.v. van de ontvangen voorschotten van 2014. Dit is voornamelijk gedaald doordat de incidentele schoonmaak kosten flink zijn gedaald in 2014. De kosten voor deze post bestaan uit 35971 euro vaste kosten van VLS en 1256 euro incidentele kosten (welke ook gedeeld worden met Parkhaven).Er is helaas ook een post waarbij de kosten hoger uitvallen en dan de voorschotten. Dit is de post kabel en dit is vanwege dat het tarief voor de kabel geïndexeerd is door de kabelmaatschappij UPC/Ziggo. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat ze bezig zijn met een test voor digitale TV in andere Stadswonen panden en deze test eerst afgewacht moet worden.

Begroting 2015 en 2016

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op een daling van de kosten voor verwarming en elektra vanwege verwacht lager verbruik. Voor de component verwarming is de daling van 2014 slechts deels verwerkt in de begroting van 2015 en 2016 omdat de daling in 2014 deels te maken heeft met de incidentele meevaller door de warme winter.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2014 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Afrekening servicekosten over 2013

  • Posted on: 6 juni 2014
  • By: Madhoe

Op 8 mei 2014 is de penningmeester van de Vereniging (Sophie) samen met 2 andere bestuursleden (Michael en Marit) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2013. De penningmeester heeft de tijd die Irene Tang van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de Vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2013 te geven. In 2013 zijn de servicekosten zo’n 55.341 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. De grootste verschillen zaten in de componenten “elektra”, “water”,“bijdrage beheer” en "individuele bemetering", welke flink lager zijn uitgevallen. Volgens Vestia Stadswonen zijn de posten elektra en water voornamelijk veroorzaak door een hogere leegstand dan verwacht en lager individueel verbruik. De post bijdrage beheer is bijna gehalveerd door de opsplitsing van de taken van de service medewerker en de schoonmaker. Wat betreft de individuele bemetering zijn meer gebouwen hiervan voorzien binnen Vestia Stadswonen Rotterdam. Hetgeen wat gezorgd heeft dat de kosten per gebouw zijn gedaald. De elektra componenten zullen naar rato van gebruik verrekend worden met de huurders. Het teveel ontvangen bedrag voor individuele bemetering zal gelijkmatig over het totaal aantal huurders verdeeld worden. Daarnaast zijn ook de facturen voor glasbewassing van 2013 bekeken en deze komen overeen met wat wordt vermeld in de afrekening service kosten.

Begroting 2014 en 2015

In de begroting valt voornamelijk (naast een daling van de elektra kosten en water vanwege verwacht lager verbruik en de daling in de post bijdrage beheer door de opsplitsing van taken van de service medewerker) de stijging van de kosten voor kabeltelevisie (zo’n 20%) op. Leverancier UPC heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor het huidige tarief en heeft het tarief verhoogd. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat ze bezig zijn met een test voor digitale TV in andere Stadswonen panden en deze test eerst afgewacht moet worden. De kosten voor het systeem wat inzicht zal geven in het energieverbuik zal ook worden opgenomen onder de post individuele bemetering en daardoor zal begroting voor 2014/2015 gelijk blijven aan die van 2013/2014.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2013 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je  moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Servicekosten 2010

  • Posted on: 27 juni 2011
  • By: webmaster
Besparen op verwarming?

Op 26 mei 2011 is de penningmeester van de vereniging bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2010. In verband met de vakantie van klantbeheerder Irene Tang, heeft Martijn Koole (voormalig klantbeheerder van de Puntegale) dit waargenomen. De penningmeester heeft de tijd die Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting en de beantwoording van vragen als positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2010 te geven.

In 2010 zijn de servicekosten zo’n 159.000 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. Als gevolg hiervan zal een groep bewoners wat geld terugkrijgen op bepaalde componenten. De grootste verschillen zaten in de componenten “elektra”, “elektra gemeenschappelijke ruimte” en “individuele bemetering”, welke flink lager zijn uitgevallen. Door over te stappen van leverancier en door stijging van het totaal ingekochte volume aan elektriciteit dat Stadswonen inkoopt (o.a. door bijvoorbeeld toevoeging van het Cité gebouw) zijn de energiekosten gedaald. Wat betref de individuele bemetering zijn meer gebouwen hiervan voorzien wat gezorgd heeft dat de kosten per gebouw zijn gedaald. De elektra componenten zullen naar rato van gebruik verrekend worden met de huurders. Het teveel ontvangen bedrag voor individuele bemetering zal gelijkmatig over het totaal aantal huurders verdeeld worden.

Schoonmaak gemeenschappelijke ruimte en grofvuil

De kosten voor schoonmaak gemeenschappelijke ruimte is aardig in de pas gebleven met de begroting. De kosten waren in 2010 ongeveer 7000 euro lager dan in 2009. Dit komt omdat de regering de BTW voor schoonmaakwerkzaamheden in woningen heeft verlaagd van 19% naar 6%. Toch blijft dit een hoge kostenpost die voor een deel door de bewoners zelf kan worden verlaagd door het terugdringen van de incidentele schoonmaakwerkzaamheden, voornamelijk grofvuil verwijdering. Het verwijderen van grofvuil uit het gebouw of van het parkeerdek door schoonmaakbedrijf VLS kost honderden euro’s per keer.

Begroting 2011 en 2012

In de begroting valt voornamelijk (naast een lichte stijging van de energiekosten en verwarming begroot op respectievelijk 3,7% en 2%) de stijging van de kosten voor kabeltelevisie (zo’n 25%) op. Leverancier UPC heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor het huidige tarief en heeft het tarief verhoogd. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat de infrastructuur in de Puntegale op dit moment niet geschikt is voor het collectief aanbieden van digitale tv. Er is op dit moment niet bekend of en wanneer hier verandering in komt.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2010 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je bij moet betalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeeld en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.
*Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud omdat bij de inzage gebaseerd is op een voorlopige versie van de afrekening en begroting.

Pagina's