bouwen

Werkzaamheden Little C

Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft gemerkt is de bouw van Little C aan de G.J. de Jonghweg inmiddels volop aan de gang. De eerste fase van de bouw is het slaan van 1600 heipalen. Helaas levert dit nog al wat geluidsoverlast op voor een deel van de huurders. De klachten die het bestuur het meest hebben bereikt waren het heien op zaterdagen en stankoverlast van dieselmachines.Het bestuur van de vereniging heeft gisteren een goed gesprek gehad met Delian de Gier en Michael Venderbos van aannemer ERA Contour | J.P. van Eesteren | TBI over hoe deze overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Het goede nieuws is dat zij aangaven niet meer op zaterdagen te zullen gaan heien. Vanwege het soort en aantal heipalen die zij vanwege bouwveiligheidseisen in de grond moeten slaan is het noodzakelijk om naast hydraulische heimachines helaas ook dieselheimachines te gebruiken. Wel komt er naast de vier heimachines die er nu al staan nog een vijfde machine (hydraulisch) bij om de tijd dat er geheid wordt zo kort mogelijk te laten zijn. Waar mogelijk worden deze zoveel mogelijk ingezet. Standaard wordt tussen 7.00 en 16.00 uur geheid. Zij bekijken ook de mogelijkheid om door de weeks langer door te gaan. Ook weer met het oog om de duur van de heiwerkzaamheden in te korten. De schatting van de aannemer is dat de heiwerkzaamheden nog tot en met half augustus duren.Voor mensen die overdag thuis werken en last hebben van het geluid biedt de aannemer de mogelijkheid om gebruik te maken van een werkruimte in de bouwkeet (wifi en koffie aanwezig). Het geluid van de heimachines zou daar nauwelijks hoorbaar zijn.Als je meer informatie wilt over de bouw of de mogelijkheid om rustiger te werken in de bouwkeet kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/projecten/littlec, of je kunt contact opnemen met Delian de Gier via littlec@jpvaneesteren.nl. Zij is iedere dinsdag en woensdag ook aanwezig in de bouwkeet.

Input voor zienswijze bestemmingsplan Coolhaven

Op 23 maart jl. was er in de Machinist een inloopavond georganiseerd om de plannen voor de bouw van een aantal woontorens voor zeker 250 woningen naast de Hogeschool Rotterdam op de G.J. de Jonghweg nader toe te lichten. Zie ook http://www.littlecoolhaven.nl.

Het bestuur verneemt graag zo snel mogelijk of en zo ja welke zienswijze bewoners kenbaar maken of hebben gemaakt naar aanleiding van het bestemmingsplan Coolhaven. De deadline hiervoor is 13 april 2017.

Mailen kan naar bestuur [at] puntegalstraat.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-11405.html