financieel

Afrekening servicekosten Puntegale 2016

Op 11 mei jongstleden zijn Willem en Jochem (Penningmeester en algemeen bestuurslid Vereniging Puntegale) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2016. Wij hebben de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen heeft geïnvesteerd in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren. 

Bevindingen 

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2016 te geven. In 2016 zijn de servicekosten bijna 10% lager uitgevallen dan begroot, wat neerkomt op een bedrag van € 33.962. Hiermee is het verschil tussen voorschotten en werkelijke kosten ongeveer gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale servicekosten zijn in 2016 gestegen met circa 1,3% ten opzichte van 2015, wat neerkomt op € 4.531. De totale voorschotten zijn in 2016 gedaald met 6% ten opzichte van 2015.

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrote kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zaten beiden in de posten verwarming, water en energie algemene ruimte. Voor de post verwarming waren de voorschotten ruim (83%) meer dan de kosten. Daar staat tegenover dat de voorschotten voor water veel te laag waren (-59%). Dit is ontstaan doordat Stadswonen in 2015 de kosten voor het verwarmen van water verplaatst heeft van de post verwarming naar de post water. Hierdoor zijn de kosten voor verwarming dus gedaald en de kosten voor water gestegen. Deze daling bij de ene post is dus in absolute zin een stijging op de andere post. Daarnaast is de post energie algemene ruimte welke bestaat uit elektra, water en verwarming voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw wederom een relatief groot overschot. Dit is mede te danken aan wederom een relatief zachte winter. Daardoor zijn de daadwerkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven.

Begroting 2017/2018 

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op dat de voorschotten voor water meer dan verdubbeld zijn. Dit is een direct gevolg van het verplaatsen van de kosten voor het verwarmen van water van de post verwarming naar de post water. Daar staat dus tegenover dat de voorschotten voor verwarming ook flink zijn verlaagd. Hoewel er per post dus relatief best grote verschuivingen zijn in de begroting, is het totaal van de voorschotten van de Puntegale met deze wijzigingen vrijwel gelijk gebleven. De voorschotten voor individuele bewoners kunnen uiteraard afwijken van bovenstaande trend.

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

De individuele afrekening
De individuele afrekening servicekosten 2016 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-) huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kunnen huurders zelf contact opnemen met Stadswonen.

Afrekening servicekosten Puntegale 2015 

Update 29 augustus:

http://puntegaalstraat.nl/nl/nieuws/aanvullende-informatie-afrekening-servicekosten-2015#

----------------------------------

Update 4 augustus:

http://puntegaalstraat.nl/nl/nieuws/aanvullende-informatie-servicekosten-2015

-------------------------------------

Op 08 mei 2015 zijn Michiel en Jochem (Penningmeester en algemeen bestuurslid vereniging Puntegale) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2015. Wij hebben de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren. 

Bevindingen 

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2015 te geven. In 2015 zijn de servicekosten bijna 15% lager uitgevallen dan begroot, dat neerkomt op een bedrag van €65.756,-. Hiermee is het verschil tussen voorschotten en werkelijke kosten iets dichter bij elkaar komen te liggen ten opzichte van het voorgaande  jaar. De totale servicekosten zijn in 2015 gedaald met circa 3%, dat neerkomt op €12.740,- ten opzichte van 2014.    

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrootte kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zaten beiden in de posten verwarming en energie algemene ruimte (post 11 en 12, verwarming en energie algemene ruimten). De voorschotten lagen circa 22% hoger dan de daadwerkelijke kosten. Dit komt omdat de voorschotten hoog waren aangehouden ten aanzien van de daadwerkelijke kosten van het voorgaande jaar. Die waren laag uitgevallen door de milde winter. Ondanks dat de verwachting was dat de kosten daarom afgelopen periode hoger zouden zijn hadden we wederom te maken met een milde winter. Daardoor zijn de daadwerkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven.  

Daarnaast is het noemenswaardig te vermelden dat de kosten voor individueel gebruik opgenomen zijn in de totale servicekosten van het gebouw, waaruit geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde kosten per bewoner zijn gedaald. Echter kan dit uiteraard per huishouden sterk verschillen.  

Begroting 2016/2017 

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op dat de voorschotten ten aanzien van voorgaand jaar op de posten, waar de verschillen relatief groot waren, is teruggebracht naar een kleinere marge. Dit geldt onder andere voor verwarming dat in drie achtereenvolgende jaren lager blijft uitvallen dan van te voren verwacht. De totale begroting voor 2016/2017 valt mede daardoor circa 4% lager uit dan die van voorgaand jaar.  

De individuele afrekening 

De individuele afrekening servicekosten 2015 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)  huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen. 

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.