geluidsoverlast

Werkzaamheden Little C

Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft gemerkt is de bouw van Little C aan de G.J. de Jonghweg inmiddels volop aan de gang. De eerste fase van de bouw is het slaan van 1600 heipalen. Helaas levert dit nog al wat geluidsoverlast op voor een deel van de huurders. De klachten die het bestuur het meest hebben bereikt waren het heien op zaterdagen en stankoverlast van dieselmachines.Het bestuur van de vereniging heeft gisteren een goed gesprek gehad met Delian de Gier en Michael Venderbos van aannemer ERA Contour | J.P. van Eesteren | TBI over hoe deze overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Het goede nieuws is dat zij aangaven niet meer op zaterdagen te zullen gaan heien. Vanwege het soort en aantal heipalen die zij vanwege bouwveiligheidseisen in de grond moeten slaan is het noodzakelijk om naast hydraulische heimachines helaas ook dieselheimachines te gebruiken. Wel komt er naast de vier heimachines die er nu al staan nog een vijfde machine (hydraulisch) bij om de tijd dat er geheid wordt zo kort mogelijk te laten zijn. Waar mogelijk worden deze zoveel mogelijk ingezet. Standaard wordt tussen 7.00 en 16.00 uur geheid. Zij bekijken ook de mogelijkheid om door de weeks langer door te gaan. Ook weer met het oog om de duur van de heiwerkzaamheden in te korten. De schatting van de aannemer is dat de heiwerkzaamheden nog tot en met half augustus duren.Voor mensen die overdag thuis werken en last hebben van het geluid biedt de aannemer de mogelijkheid om gebruik te maken van een werkruimte in de bouwkeet (wifi en koffie aanwezig). Het geluid van de heimachines zou daar nauwelijks hoorbaar zijn.Als je meer informatie wilt over de bouw of de mogelijkheid om rustiger te werken in de bouwkeet kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/projecten/littlec, of je kunt contact opnemen met Delian de Gier via littlec@jpvaneesteren.nl. Zij is iedere dinsdag en woensdag ook aanwezig in de bouwkeet.

Activiteiten de Machinist

Activiteiten de Machinist

Zoals onlangs is gemeld zal de Machinist voortaan de reserveringen van de zalen anoniem op onze website plaatsen.
Hierdoor kan je zien wanneer een zaal is gereserveerd, wat voor activiteit er is en tot hoe laat de zaal gebruikt mag worden.

De Machinist is op een aantal vlakken bezig maatregelen te nemen voor geluidsreductie.
De vereniging Puntegale hoopt dat die maatregelen samen met de meldingen de overlast zal tegengaan.

Wel zal de vereniging in gesprek met de Machinist blijven om geluidsoverlast in de toekomst tegen te gaan.

Je kunt de data voortaan in de rechterkolom van deze website vinden onder de titel "Reserveringen de Machinist".

Geluidsoverlast de Machinist

de Machinist

De vereniging Puntegale heeft 8 augustus jl. in een prettig gesprek kennis gemaakt met Karin Yntema. Zij is de directeur van de Machinist.
Insteek van dit gesprek was om een basis te leggen om nu en in de toekomst constructief te praten over geluidsoverlast.

Naar aanleiding van dit gesprek heeft Karin de volgende brief opgesteld.

Karin stelt ook voor om in de toekomst particuliere boekingen (anoniem) op onze website te plaatsen.
Hierdoor kan je als bewoner zien wanneer en tot hoe laat een activiteit duurt.