Internet

Kennisglas, update en informatie

Op verzoek van het bestuur heeft op 11 november jl. een gesprek plaatsgevonden met Stadswonen (SW) over Kennisglas. We hebben aangegeven dat de enquête over KennisGlas in de zomer van 2016 voor een aantal onduidelijkheden heeft gezorgd in de Puntegale ten aanzien van KennisGlas. Zo was tot medio september, voor ons en veel bewoners, niet duidelijk wat de kosten betroffen van het internet via Kennisglas. Daarnaast blijkt na het aanschrijven vanuit Stadswonen van alle bewoners in de Puntegale dat er een groep is van 28 bewoners die langer dan 2006 in de Puntegale wonen en geen gebruik maken van Kennisglas; voor deze groep bewoners was de situatie onduidelijk. Ook hebben wij de communicatie en informatieverschaffing naar de huurders toe aan de orde gesteld.

Het bestuur hoopt met dit nieuwsbericht helderheid te verschaffen in de kosten en aansluitingen aangaande Kennisglas. Als je nog vragen hebt, heeft Stadswonen ons verzocht om bewoners door te sturen naar mevrouw De Regt, sociaal beheer. Men kan haar bereiken via het gewone telefoonnummer van Stadswonen.

Van Stadswonen heeft het bestuur het volgende ontvangen om ter verduidelijking aan te geven:

"In 2006 heeft Stadswonen het Kennisglasnetwerk opgeleverd in Rotterdam, waardoor al onze grote panden werden aangesloten op een netwerk waarover snel (breedbandig) internet mogelijk is. Huurders hebben toen de keus gekregen om hierop aangesloten te worden. Hiervoor werd een bedrag opgenomen in de maandelijkse huur van de woning. Dit ter compensatie van de investeringen die er zijn gedaan om dit netwerk aan te leggen en te onderhouden. 

Voor nieuwe huurders vanaf 2006 is de aanwezige Kennisglasaansluiting een onderdeel van het gehuurde. Om hiervan gebruik te maken had je tot voor kort de keuze uit Surfnet (gratis voor studenten en medewerkers van aangesloten instellingen) en InterNLnet met een abonnement (onderdeel van Tele2).

Vanwege de groeiende vraag naar internet door de komst van o.a. Netflix voldeed de beschikbare bandbreedte niet meer. Daarom hebben wij voor alle Kennisglasaansluitingen een scherp tarief kunnen neerzetten van € 1,-- per maand voor 75 Mbit. Na akkoord van meer dan 70% van onze huurders wordt dit component per 01 december 2016 in de maandelijkse servicekosten opgenomen.

De huurders van voor 2006, die geen Kennisglas hebben afgenomen kunnen deze aansluiting alsnog krijgen. Bovenop de huidige kale huurprijs wordt dan voor bewoners van de Puntegale maandelijks voor gebruik van het netwerk € 17,95 opgenomen. Daarnaast wordt er € 1,-- toegevoegd aan de servicekosten onder de noemer Kennisglasdiensten.

Het aansluiten op het Kennisglasnetwerk en het daarmee wijzigen van de kale huurprijs is niet tussentijds opzegbaar. Over de kale huurprijs kan huurtoeslag worden aangevraagd. De kale huurprijs zal nooit hoger worden dan de maximaal redelijke huurprijs."

 

Per 1 december 2016 zijn de bewoners van de Puntegale naar internet gebruik als volgt te verdelen:

1. Contract voor 2006 en wel KG: Bewoners met een contract van voor 01-08-2006 die wel op het aanbod van augustus 2006 zijn ingegaan en dus wel KG hebben;

Deze bewoners gaan per 1-12-2016 € 1 per maand betalen via de servicekosten.

 

2. Contract voor 2006 en geen KG: Bewoners met een contract van voor 01-08-2006 die niet op het aanbod van augustus 2006 zijn ingegaan en dus ook geen KG hebben en dus gebruik maken van een externe provider.

Mocht je willen overstappen naar KennisGlas? Deze bewoners kunnen SW benaderen hiervoor.  Als bewoner betaal je dan alsnog €17,95 erbij in de kale huur (dit is onomkeerbaar!) en € 1 in de servicekosten per maand.

 

3. Contract na 2006 en wel KG: Bewoners met een contract van na 01-08-2006, die in een woning met KG wonen en er wel gebruik van maken;

 Deze bewoners gaan per 1-12-2016 € 1 betalen via de maandelijkse servicekosten.

 

4. Contract na 2006 en geen KG: Bewoners met een contract van na 01-08-2006, die in een woning zonder KG wonen en gebruik van maken van een externe provider;

 Je woning heeft de infrastructuur van Kennisglas en je kunt hier gebruik van gaan maken. Mocht je willen overstappen naar KennisGlas?

Deze bewoners kunnen SW benaderen om de aansluiting te activeren.

Als bewoner betaalt je per 1-12-2016 € 1 in de maandelijkse servicekosten.

 

5. Contract na 2006 met KG, geen gebruik KG: Bewoners met een contract van na 01-08-2006, die in een woning met KG wonen en niet weten dat ze KG hebben en in plaats daarvan gebruik maken van een externe provider.

Mocht je willen overstappen naar KennisGlas?

Deze bewoners kunnen SW benaderen om de aansluiting te activeren. Als bewoner betaal je per 1-12-2016 € 1 in de maandelijkse servicekosten.

 

(Dit bericht is een vervolg op het eerdere bericht over Kennisglas)

 

Internet via Kennisglas

Alle bewoners met een huurcontract na 2006 in de Puntegale zijn inmiddels op snel internet van Kennisglas aangesloten. De kosten hiervan bedragen € 1,- per maand, welke middels een voorschot in de servicekosten wordt verrekend. Per 1 december a.s. wordt dit voorschot geïntroduceerd in de betaling van de servicekosten. De internetverbinding is inmiddels reeds werkzaam in de meeste woningen.

Bewoners voor 2006, geen aansluiting:
Het schijnt dat bewoners vóór 2006 expliciet moesten kiezen voor een Kennisglas aansluiting. Deze bewoners zullen zsm. worden aangeschreven door Stadswonen - de rest zou dus al automatisch een aansluiting moeten hebben. Deze bewoners die geen aansluiting hebben, betalen (voorlopig) geen € 1,- voorschot in de servicekosten en hebben dit ook niet aangezegd gekregen door Stadswonen.

Ben je een bewoner van voor 2006 en wens je een aansluiting, kan men mailen naar Stadswonen met onderwerp "Aansluiting Kennisglas" (zie bijgaande flyer).

Als de aansluiting geactiveerd is dient men een internetkabel in de juiste poort steken (naast de poort van de deurbel telefoon), die gaat weer de computer in - dan moet internet het doen. Of voor wifi: een router aanschaffen zodat er wifi aangesloten kan worden. Dit leidt dan tot eenmalige aanschafkosten router eenmalig + per maand € 1,- aan Stadswonen voor Kennisglas internet.
 

Wel een Kennisglas aansluiting maar andere provider gebruiken?
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je huidige situatie met een andere internetaansluiting (Bijv. Luna of Telfort ADSL) te behouden. Dan houd je dus je huidige kosten voor je internetverbinding + de € 1,- per maand in de servicekosten indien aansluiting Kennisglas bestaat. De Kennisglas aansluiting en betaling hiervoor in de servicekosten staan los van het feit of iemand in praktische zin gebruiker is. Mocht je ervoor kiezen om deze aansluiting niet te gebruiken dan is dit de vrije keus van de betreffende huurder maar zal niets af doen aan de status van de aansluiting en kosten. Dit is vergelijkbaar met afname Kabel-TV in servicekosten zonder bezit van TV of betalen voor de liften in de huur terwijl altijd de trap wordt genomen.

Voor verdere vragen over Kennisglas mail naar Stadswonen

 

 

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, oktober 2016

 

 

 

 


 

Internet via Kennisglas.
Alle bewoners in de Puntegale en van Stadswonen zijn (of worden op korte termijn) op snel internet van Kennisglas aangesloten. De kosten hiervan bedragen 1 euro per maand, welke middels een voorschot in de servicekosten wordt verrekend. De verwachting nu is dat het per 1 december a.s. wordt geïntroduceerd in de betaling van de servicekosten. Hierover volgt nog nader bericht van Stadswonen.


Afrekening servicekosten.
In augustus heeft het bestuur gecommuniceerd dat er nog een correctie komt op de servicekosten over 2015. Tot op heden is Stadswonen bezig met deze correctie. 


Ruilboekenkast.
In de algemene bewonersvergadering in maart is het idee geopperd van een gezamenlijke ruilboekenkast voor en door de bewoners. Na overleg met Stadswonen is in september een boekenkast geplaatst in het atrium. Huurders kunnen hun boeken, cd's of dvd's ruilen met hetgeen in de boekenkast staat. 
 

Glasbewassing.
Vanaf 10 oktober is firma Driesprong weer begonnen met de tweejaarlijkse glasbewassing. Let op de communicatie hierover via Stadswonen. Het is belangrijk dat schuttingen en tuinmeubelen weggehaald worden zodat de glazenwassers vrije doorgang hebben op de doorloop balkons. Dit betreft niet alleen je eigen ramen maar ook die van de buren.
 

Fietsenactie.
De jaarlijkse fietsenactie start half oktober. Let er op dat je een gele sticker op je fiets plakt, mocht je deze willen behouden. Extra stickers zijn te verkrijgen bij de servicemedewerker.


[Niet iedereen] Vervangen koud water meters woning/bedrijfsruimte.
Bij enkele woningen en bedrijfsruimtes zullen vanaf 17 oktober meters worden vervangen. De betreffende woningen ontvangen bericht per post en mail. 
 

Borrel voor huurders.
Op zondag 30 oktober organiseert het bestuur van Vereniging Puntegale wederom een borrel voor de huurders van de Puntegale. Vanaf 15.30 uur zijn alle huurders welkom in het Atrium. 


Open Monumentendag 2016.
Open Monumentendag vond plaats op 10 september en het was weer een groot succes. We mochten veel bezoekers verwelkomen op deze zonnige dag en de borrel aan het einde van de dag was ook erg gezellig. Wij bedanken de fantastische vrijwilligers en gezellige buren die een kijkje kwamen nemen!


Voor in de agenda.
De jaarlijkse kerst/oudjaarsborrel is dit jaar op 29 december vanaf 17 uur, wederom in het Atrium.

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, augustus

 

 

 

 

 

 

Vanaf heden wil het bestuur elke maand een nieuwsbericht op de website plaatsen om de huurders te informeren over actuele zaken rondom de Puntegale. 

Servicekosten 2015
Update 2 augustus: Het bestuur van de Vereniging heeft doorgekregen dat de afrekening deze week de deur uit gaat. De vertraging is ontstaan vanwege problemen met het opnemen van de meterstanden in de brief.

Deuren naar atrium
De deuren naar het atrium zijn vanaf heden weer overdag open en toegankelijk voor de bezoekers van de bedrijven in het atrium. De interne liften zijn sinds de afronding van het sleutelproject zonder sleutel niet meer toegankelijk. 

Verhuur kantoorruimte op parkeerdek, voormalig brandweerkazerne
De kantoorruimte op het parkeerdek, tussen eerste en tweede deur, is per 1 augustus verhuurd aan het Scheepvaart en Transport College (STC). Stadswonen stuurt alle bewoners hierover nog nadere bericht. 

Vrijwilligers gezocht voor Open Monumentendag
10 september is Open Monumentendag. Gebouw Puntegale staat die dag open voor bezoekers om een kijkje te nemen in het voormalige Belastingkantoor. Ook zal de Paternosterlift die dag in werking worden gezet. 
Vind je het leuk om die dag te vertellen over de Puntegale en enkel rondleidingen te geven? Meld je dan aan als vrijwilliger via bestuur@puntegaalstraat.nl

Bewonersborrel op 10 september vanaf 16 uur 
Na afloop van de Open Monumentendag op 10 september a.s. organiseert het bestuur een borrel voor alle huurders in het atrium. Iedereen is welkom!