planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud: vervanging ventilatie-units (WTW-installatie)

 

 

 

 

In het kader van planmatig onderhoud volgen binnenkort werkzaamheden aan ventilatie-units (WTW-installatie) in het hele gebouw. Bewoners hebben op 23 augustus 2016 een email hierover ontvangen en brieven met specifiek geldende data volgen per woning. Er zullen ook werkzaamheden in de woningen worden verricht.

Het betreffen werkzaamheden in de meterkasten/schachten  in de gangen en in de woning: het vervangen van nieuwe WTW installatie incl. terugslagkleppen, afkoppelen van na verwarming, sifons vervangen voor membraansifons en het lucht dichtmaken van schachten dmv afdichten van wanden/ vloeren). De werkzaamheden in de woning: de elektrische aansluiting zal worden aangepast voor de afzuigkap in de keuken en diverse metingen moeten worden verricht.

Tijdens de werkzaamheden is er geen water aanwezig, zorg dat er voor aanvang van de werkzaamheden benodigd drinkwater is opgeslagen.

Sleuteltoestemming: Kan je of een bekende/familie/buurman niet aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden, dan kan er hiervoor toestemming worden geven door middel van een “sleuteltoestemming”.    

Voor meer informatie zie de email van Stadswonen van 23 augustus 2016.

 

Planning Planmatig Onderhoud 2012

Planmatig onderhoud Puntegale 2012

Stadswonen/Vestia maakt via het bestuur van de vereniging Puntegale bekend in 2012 de volgende werkzaamheden ten behoeve van planmatig onderhoud uit te voeren:

  • Diverse aanpassingen aan de installatie t.b.v. warmteopwekking [2e - 4e kwartaal]
  • Vervanging van de elektrische sloten of baterijen [3e - 4e kwartaal]
  • Het vervangen van dakbedekking van de balkons op de 4e en 5e verdieping [3e - 4e kwartaal]
  • Vervolgonderzoek/-advies scheurvorming gevel thv balkon van huisnummer 389 [3e kwartaal]

Algemene informatie en aandachtspunten

  • De genoemde uitvoerperiode staat niet voor de duur van de werkzaamheden maar is een indicatie van de periode waarbinnen de geplande werkzaamheden naar verwachting zullen plaatsvinden.
  • De genoemde uitvoerperiode is onder voorbehoud. Weersomstandigheden, vergunningtrajecten, onverwacht langere levertijden van materialen kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de geplande uitvoerperiode.
  • Deze planning staat geheel los van de evt. nog uit te voeren werkzaamheden conform planning 2011; neem contact op met de betreffende woningbeheerder wanneer hier vragen over zijn.