stadswonen

Glasbewassing Puntegale

glazenwasser

In week 15 (10 april-13 april) worden de ramen weer gezeemd van de woningen in het woongebouw de Puntegale.
U wordt vriendelijk verzocht gedurende de glasbewassing werkzaamheden de balkondeuren en ramen van uw woning dicht te houden.

De ramen van de woningen met een doorloop balkon kunnen alleen gezeemd worden wanneer de doorloopbalkons vrij zijn van obstakels.
Bewoner(s) die een doorloopbalkon hebben, word(en) dan ook vriendelijk doch dringend verzocht de schuttingen, plantenbakken, erf afscheidingen terrasstoelen etc. tijdelijk te verwijderen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn te bereiken op 010-8007200.

Met vriendelijke groet,

Irene Tang
klantbeheerder

Planning Planmatig Onderhoud 2012

Planmatig onderhoud Puntegale 2012

Stadswonen/Vestia maakt via het bestuur van de vereniging Puntegale bekend in 2012 de volgende werkzaamheden ten behoeve van planmatig onderhoud uit te voeren:

  • Diverse aanpassingen aan de installatie t.b.v. warmteopwekking [2e - 4e kwartaal]
  • Vervanging van de elektrische sloten of baterijen [3e - 4e kwartaal]
  • Het vervangen van dakbedekking van de balkons op de 4e en 5e verdieping [3e - 4e kwartaal]
  • Vervolgonderzoek/-advies scheurvorming gevel thv balkon van huisnummer 389 [3e kwartaal]

Algemene informatie en aandachtspunten

  • De genoemde uitvoerperiode staat niet voor de duur van de werkzaamheden maar is een indicatie van de periode waarbinnen de geplande werkzaamheden naar verwachting zullen plaatsvinden.
  • De genoemde uitvoerperiode is onder voorbehoud. Weersomstandigheden, vergunningtrajecten, onverwacht langere levertijden van materialen kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de geplande uitvoerperiode.
  • Deze planning staat geheel los van de evt. nog uit te voeren werkzaamheden conform planning 2011; neem contact op met de betreffende woningbeheerder wanneer hier vragen over zijn.

Nieuwe intercom afhalen

Vanaf 28 november kun je de nieuwe intercom afhalen bij de servicemedewerker. Dit kan iedere werkdag tussen 12:00 uur en 13:00 uur en tussen 15:00 uur en 16:00 uur.
 

Onlangs heeft Stadswonen hierover een e-mail met informatie verstuurd. Bekijk de e-mail.


Beste huurders,

Eerder hebben we u geïnformeerd over het vervangen van de intercom installatie in het gebouw. Alle intercoms inclusief voetjes zijn inmiddels binnen.

Op maandag 28 november 2011 zal Talis BV starten met intercomwerkzaamheden bij de entreedeur van het gebouw en de deuren in de hal naar de twee vleugels. Naar verwachting duren de werkzaamheden 3 dagen. Gedurende deze werkzaamheden kunt u de entreedeuren niet openen van uit uw woning. Uw sleutelkaart kunt u overdag niet gebruiken bij betreffende deur waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. De monteur die op dat moment werkzaamheden uitvoert zal u toegang verschaffen. In de avond heeft u met de kaartsleutels wel toegang tot het woongebouw.

U kunt uw intercom vanaf maandag 28 november 2011 afhalen bij de Huismeester Ton. Dit kan iedere werkdag tussen 12:00 uur en 13:00 uur en tussen 15:00 uur en 16:00 uur. Zijn kantoor is gelegen op de begane grond. De intercoms zijn voorgeprogrammeerd en voorzien van een  huisnummer. U krijgt een extra lange snoer mee zodat u zelf een geschikte locatie kunt kiezen in uw woning. De algemene regel is; de aansluiting waar de huidige telefoon is om de deur te openen, wordt ook de aansluiting voor de nieuwe intercom. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de huismeester benaderen voor hulp, hij is te bereiken op 06-XXXXXXXX Naar verwachting zal het intercomsysteem op donderdag 1 december functioneren. Wij verzoeken u vriendelijk de intercom pas aan te sluiten op donderdag 1 december.

De oude intercom/telefoon kan ingeleverd worden bij de huismeester.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen zijn dan horen wij dit graag per e-mail via puntegale.intercom@vestia.nl of telefonisch via 010-800 72 00.

Met vriendelijke groet,

Kam Yin Tan
klantbeheerder

Vestia Rotterdam Stadswonen
Goudsesingel 66

Postbus 4057
3006 AB Rotterdam

Telefoon (010) 800 72 00
Fax (010) 414 50 86

www.vestia.nl

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Vestia
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht
en voor de tijdige ontvangst daarvan

Fietsenactie

In week 43 zal, mede op verzoek van de Vereniging Puntegale, een fietsenactie plaatsvinden. Fietswrakken en niet gebruikte fietsen worden door Stadswonen (in samenwerking met ROTEB) uit de fietsenstallingen verwijderd. Bewoners zullen hier door Stadswonen o.a. per e-mail over geinformeerd worden.

Herziene procedure voor plaatsing intercom

Na veel onvrede over de wijze van communiceren door Stadswonen en onduidelijkheid over de ingreep heeft de vereniging Puntegale reacties van bewoners nogmaals aan Stadswonen voorgelegd.
Het bestuur van de vereniging Puntegale is daarom ook zeer verheugd met de herziene oplossing.

In het kort komt het er op neer dat Stadswonen de intercoms aan de servicemedewerker (Ton) zal geven en dat bewoners deze vervolgens zelf kunnen plaatsen/monteren.
Een preciezere procedure zal nog door Stadswonen worden gecommuniceerd.

 

Servicekosten 2010

Besparen op verwarming?

Op 26 mei 2011 is de penningmeester van de vereniging bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2010. In verband met de vakantie van klantbeheerder Irene Tang, heeft Martijn Koole (voormalig klantbeheerder van de Puntegale) dit waargenomen. De penningmeester heeft de tijd die Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting en de beantwoording van vragen als positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2010 te geven.

In 2010 zijn de servicekosten zo’n 159.000 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. Als gevolg hiervan zal een groep bewoners wat geld terugkrijgen op bepaalde componenten. De grootste verschillen zaten in de componenten “elektra”, “elektra gemeenschappelijke ruimte” en “individuele bemetering”, welke flink lager zijn uitgevallen. Door over te stappen van leverancier en door stijging van het totaal ingekochte volume aan elektriciteit dat Stadswonen inkoopt (o.a. door bijvoorbeeld toevoeging van het Cité gebouw) zijn de energiekosten gedaald. Wat betref de individuele bemetering zijn meer gebouwen hiervan voorzien wat gezorgd heeft dat de kosten per gebouw zijn gedaald. De elektra componenten zullen naar rato van gebruik verrekend worden met de huurders. Het teveel ontvangen bedrag voor individuele bemetering zal gelijkmatig over het totaal aantal huurders verdeeld worden.

Schoonmaak gemeenschappelijke ruimte en grofvuil

De kosten voor schoonmaak gemeenschappelijke ruimte is aardig in de pas gebleven met de begroting. De kosten waren in 2010 ongeveer 7000 euro lager dan in 2009. Dit komt omdat de regering de BTW voor schoonmaakwerkzaamheden in woningen heeft verlaagd van 19% naar 6%. Toch blijft dit een hoge kostenpost die voor een deel door de bewoners zelf kan worden verlaagd door het terugdringen van de incidentele schoonmaakwerkzaamheden, voornamelijk grofvuil verwijdering. Het verwijderen van grofvuil uit het gebouw of van het parkeerdek door schoonmaakbedrijf VLS kost honderden euro’s per keer.

Begroting 2011 en 2012

In de begroting valt voornamelijk (naast een lichte stijging van de energiekosten en verwarming begroot op respectievelijk 3,7% en 2%) de stijging van de kosten voor kabeltelevisie (zo’n 25%) op. Leverancier UPC heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor het huidige tarief en heeft het tarief verhoogd. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat de infrastructuur in de Puntegale op dit moment niet geschikt is voor het collectief aanbieden van digitale tv. Er is op dit moment niet bekend of en wanneer hier verandering in komt.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2010 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je bij moet betalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeeld en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.
*Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud omdat bij de inzage gebaseerd is op een voorlopige versie van de afrekening en begroting.

Pagina's