ventilatie

Planmatig onderhoud: vervanging ventilatie-units (WTW-installatie)

 

 

 

 

In het kader van planmatig onderhoud volgen binnenkort werkzaamheden aan ventilatie-units (WTW-installatie) in het hele gebouw. Bewoners hebben op 23 augustus 2016 een email hierover ontvangen en brieven met specifiek geldende data volgen per woning. Er zullen ook werkzaamheden in de woningen worden verricht.

Het betreffen werkzaamheden in de meterkasten/schachten  in de gangen en in de woning: het vervangen van nieuwe WTW installatie incl. terugslagkleppen, afkoppelen van na verwarming, sifons vervangen voor membraansifons en het lucht dichtmaken van schachten dmv afdichten van wanden/ vloeren). De werkzaamheden in de woning: de elektrische aansluiting zal worden aangepast voor de afzuigkap in de keuken en diverse metingen moeten worden verricht.

Tijdens de werkzaamheden is er geen water aanwezig, zorg dat er voor aanvang van de werkzaamheden benodigd drinkwater is opgeslagen.

Sleuteltoestemming: Kan je of een bekende/familie/buurman niet aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden, dan kan er hiervoor toestemming worden geven door middel van een “sleuteltoestemming”.    

Voor meer informatie zie de email van Stadswonen van 23 augustus 2016.

 

Update ventilatie en verwarming

Begin 2013 is er door het bestuur van de Vereniging Puntegale een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van bewoners met het ventilatie en verwarmingsysteem. Op basis van deze resultaten konden wij concluderen dat bewoners voornamelijk negatieve ervaringen hadden met hun ventilatie en verwarmingsysteem. Met dit gegeven hebben wij namens het bestuur op 20 september 2013 een brief gestuurd aan Vestia Stadswonen om deze problematiek onder ogen te brengen. Kort geleden hebben wij hier een reactie op mogen ontvangen van Vestia Stadswonen. In deze reactie geeft Vestia het volgende aan:

Verwarming

“Indien de huurders van mening zijn dat de bewegingssensor niet naar behoren functioneert kunnen zij hiervoor een reparatieverzoek indienen en zal het cenvax systeem gerepareerd worden of zal deze verwijderd worden en de woning worden voorzien van een individuele thermostaat. Op deze thermostaat is dan geen automatische nachtverlaging meer mogelijk, als klant heeft u dan weer de volledige beheersing over de hoogte van de temperatuur van uw appartementen en kunt u zelf bepalen welke temperatuur u wenselijk acht (incl. dus de hoogte van uw energierekening). Graag bieden wij u aan om dit kosteloos voor deze klanten te regelen.”

Ventilatie

“Inzake de ventilatie heeft Vestia van een selecte groep klanten een klacht ontvangen. Deze zijn in behandeling bij ons en deze klanten worden hier zorgvuldig individueel over geïnformeerd. Verder is Vestia is samen met een externe adviseur, de firma Bokhorst en de firma Verburg bezig met een onderzoek. Het doel van dit onderzoek om de klachten met betrekking tot de kookluchten en rioolgeuren op te lossen.”

Vooruitzicht

Vestia Rotterdam Stadswonen blijft van mening dat de gesignaleerde problematiek met betrekking tot verwarming en ventilatie geen structurele technische oorzaak hebben, maar veelal worden veroorzaakt door “ extreme externe weersinvloeden”. Gezien Vestia Rotterdam Stadswonen de ontwikkelingen omtrent ventilatie en verwarming ziet als een kwestie van overmacht zullen er voorlopig geen structurele maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren. Huurdersvereniging Puntegale is overigens van mening dat niet alle problematiek te wijten is aan externe weersinvloeden en zal de problematiek dan ook blijven monitoren, hierbij zijn we wel afhankelijk van de input van bewoners.

Wat nu?

Indien je als bewoners problemen hebt met de ventilatie en/of verwarming van de woning dien dan direct een reparatieverzoek in bij Rotterdam Vestia Stadswonen. De vereniging wil dit graag blijven monitoren, dus stel de vereniging ook op de hoogte van deze correspondentie. Zoals in het citaat van de brief aangegeven zal Stadswonen kosteloos de verwarming en thermostaat problemen trachten op te lossen.

Opvolging enquête verwarming en ventilatie

In april van dit jaar heeft de vereniging Puntegale een enquête onder huurders gehouden met betrekking tot verwarming en ventilatie in woningen in de Puntegale. Er hebben 39 huurders gehoor gegeven aan deze enquête. Algemeen bestuurslid Michael McCamley heeft de binnengekomen reacties doorgenomen en geanalyseerd. In augustus heeft het bestuur van de vereniging Puntegale de resultaten mondeling met de contactpersonen bij Rotterdam Vestia Stadswonen besproken. In september heeft de vereniging Puntegale over dit onderwerp een brief naar Vestia Rotterdam Stadswonen gestuurd. De brief kun je als bijlage bij dit nieuwsbericht lezen.

 

Doet Stadswonen dan niets? Jawel. Er zijn reeds diverse maatregelen genomen om individuele gevallen op te lossen. De vereniging Puntegale pleit echter voor een integrale aanpak in plaats van een aanpak per woning/klacht.