verwarming

Opvolging enquête verwarming en ventilatie

In april van dit jaar heeft de vereniging Puntegale een enquête onder huurders gehouden met betrekking tot verwarming en ventilatie in woningen in de Puntegale. Er hebben 39 huurders gehoor gegeven aan deze enquête. Algemeen bestuurslid Michael McCamley heeft de binnengekomen reacties doorgenomen en geanalyseerd. In augustus heeft het bestuur van de vereniging Puntegale de resultaten mondeling met de contactpersonen bij Rotterdam Vestia Stadswonen besproken. In september heeft de vereniging Puntegale over dit onderwerp een brief naar Vestia Rotterdam Stadswonen gestuurd. De brief kun je als bijlage bij dit nieuwsbericht lezen.

 

Doet Stadswonen dan niets? Jawel. Er zijn reeds diverse maatregelen genomen om individuele gevallen op te lossen. De vereniging Puntegale pleit echter voor een integrale aanpak in plaats van een aanpak per woning/klacht.