vestia

Glasbewassing Puntegale

glazenwasser

In week 15 (10 april-13 april) worden de ramen weer gezeemd van de woningen in het woongebouw de Puntegale.
U wordt vriendelijk verzocht gedurende de glasbewassing werkzaamheden de balkondeuren en ramen van uw woning dicht te houden.

De ramen van de woningen met een doorloop balkon kunnen alleen gezeemd worden wanneer de doorloopbalkons vrij zijn van obstakels.
Bewoner(s) die een doorloopbalkon hebben, word(en) dan ook vriendelijk doch dringend verzocht de schuttingen, plantenbakken, erf afscheidingen terrasstoelen etc. tijdelijk te verwijderen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn te bereiken op 010-8007200.

Met vriendelijke groet,

Irene Tang
klantbeheerder

Planning Planmatig Onderhoud 2012

Planmatig onderhoud Puntegale 2012

Stadswonen/Vestia maakt via het bestuur van de vereniging Puntegale bekend in 2012 de volgende werkzaamheden ten behoeve van planmatig onderhoud uit te voeren:

  • Diverse aanpassingen aan de installatie t.b.v. warmteopwekking [2e - 4e kwartaal]
  • Vervanging van de elektrische sloten of baterijen [3e - 4e kwartaal]
  • Het vervangen van dakbedekking van de balkons op de 4e en 5e verdieping [3e - 4e kwartaal]
  • Vervolgonderzoek/-advies scheurvorming gevel thv balkon van huisnummer 389 [3e kwartaal]

Algemene informatie en aandachtspunten

  • De genoemde uitvoerperiode staat niet voor de duur van de werkzaamheden maar is een indicatie van de periode waarbinnen de geplande werkzaamheden naar verwachting zullen plaatsvinden.
  • De genoemde uitvoerperiode is onder voorbehoud. Weersomstandigheden, vergunningtrajecten, onverwacht langere levertijden van materialen kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de geplande uitvoerperiode.
  • Deze planning staat geheel los van de evt. nog uit te voeren werkzaamheden conform planning 2011; neem contact op met de betreffende woningbeheerder wanneer hier vragen over zijn.

Nieuwe intercom afhalen

Vanaf 28 november kun je de nieuwe intercom afhalen bij de servicemedewerker. Dit kan iedere werkdag tussen 12:00 uur en 13:00 uur en tussen 15:00 uur en 16:00 uur.
 

Onlangs heeft Stadswonen hierover een e-mail met informatie verstuurd. Bekijk de e-mail.


Beste huurders,

Eerder hebben we u geïnformeerd over het vervangen van de intercom installatie in het gebouw. Alle intercoms inclusief voetjes zijn inmiddels binnen.

Op maandag 28 november 2011 zal Talis BV starten met intercomwerkzaamheden bij de entreedeur van het gebouw en de deuren in de hal naar de twee vleugels. Naar verwachting duren de werkzaamheden 3 dagen. Gedurende deze werkzaamheden kunt u de entreedeuren niet openen van uit uw woning. Uw sleutelkaart kunt u overdag niet gebruiken bij betreffende deur waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. De monteur die op dat moment werkzaamheden uitvoert zal u toegang verschaffen. In de avond heeft u met de kaartsleutels wel toegang tot het woongebouw.

U kunt uw intercom vanaf maandag 28 november 2011 afhalen bij de Huismeester Ton. Dit kan iedere werkdag tussen 12:00 uur en 13:00 uur en tussen 15:00 uur en 16:00 uur. Zijn kantoor is gelegen op de begane grond. De intercoms zijn voorgeprogrammeerd en voorzien van een  huisnummer. U krijgt een extra lange snoer mee zodat u zelf een geschikte locatie kunt kiezen in uw woning. De algemene regel is; de aansluiting waar de huidige telefoon is om de deur te openen, wordt ook de aansluiting voor de nieuwe intercom. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de huismeester benaderen voor hulp, hij is te bereiken op 06-XXXXXXXX Naar verwachting zal het intercomsysteem op donderdag 1 december functioneren. Wij verzoeken u vriendelijk de intercom pas aan te sluiten op donderdag 1 december.

De oude intercom/telefoon kan ingeleverd worden bij de huismeester.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen zijn dan horen wij dit graag per e-mail via puntegale.intercom@vestia.nl of telefonisch via 010-800 72 00.

Met vriendelijke groet,

Kam Yin Tan
klantbeheerder

Vestia Rotterdam Stadswonen
Goudsesingel 66

Postbus 4057
3006 AB Rotterdam

Telefoon (010) 800 72 00
Fax (010) 414 50 86

www.vestia.nl

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Vestia
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht
en voor de tijdige ontvangst daarvan

Fietsenactie

In week 43 zal, mede op verzoek van de Vereniging Puntegale, een fietsenactie plaatsvinden. Fietswrakken en niet gebruikte fietsen worden door Stadswonen (in samenwerking met ROTEB) uit de fietsenstallingen verwijderd. Bewoners zullen hier door Stadswonen o.a. per e-mail over geinformeerd worden.

Herziene procedure voor plaatsing intercom

Na veel onvrede over de wijze van communiceren door Stadswonen en onduidelijkheid over de ingreep heeft de vereniging Puntegale reacties van bewoners nogmaals aan Stadswonen voorgelegd.
Het bestuur van de vereniging Puntegale is daarom ook zeer verheugd met de herziene oplossing.

In het kort komt het er op neer dat Stadswonen de intercoms aan de servicemedewerker (Ton) zal geven en dat bewoners deze vervolgens zelf kunnen plaatsen/monteren.
Een preciezere procedure zal nog door Stadswonen worden gecommuniceerd.