Bouw van een nieuw belastingkantoor

Back to overview
Periode: 
1920 tot 1935

Na nog enkele malen van eigenaar te zijn gewisseld, wordt de Puntegale een tehuis voor behoeftige ongeneeslijk zieken en later een zendingshuis, waar zendelingen worden opgeleid. Deze bestemming behoudt de Puntegale tot 1920. In 1927 koopt de gemeente Rotterdam het geheel en sloopt zij de daarop aanwezige opstallen. Het is de bedoeling om hier een pand voor de belastingsdienst op te zetten. De straat waaraan de Puntegale staat, wordt in 1933 officieel hiernaar genoemd: de Puntegaalstraat.