Huisvuil een duwtje

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten gebeurt het regelmatig dat we overlast hebben rond onze afvalplaats. Er zwerft los afval rond, de vuilniszakken blijven steken, de containers worden niet op tijd geleegd etc. In het meeuwseizoen is de Puntegale inmiddels een populaire bestemming geworden. Waar wij als huurders goed en effectief aan kunnen bijdragen is het juist gebruik van de containers. 

Lees meer >

Update verhoging servicekostenpost individuele bemetering

Half september 2019 hebben twee bestuursleden van huurdersvereniging Puntegale gesproken met twee vertegenwoordigers van Stadswonen over de 300% verhoging van de servicekostenpost ‘individuele bemetering’ per 1 juli 2019.

Het bestuur heeft sinds de aankondiging van de verhoging Stadswonen per mail bevraagd op deze verhoging en half september is dit nader persoonlijk besproken.

 

Hierbij een terugkoppeling van dit gesprek:

Lees meer >

Nazomerborrel 2019

Op vrijdag 6 september van 19u tm 20.30 organiseren wij de nazomerborrel op het dakterras van de Puntegale (indien slecht weer in het atrium). Komen jullie ook wat drinken met jullie buren?

Lees meer >

Vrijwilligers gezocht Open Monumentendag 2019

Het weekend van 14 en 15 september is het weer zover: Open Monumentendag 2019! Ook de Puntegale zal op de zaterdag van dit weekend dan van 10.00 tot 17.00 weer haar deuren openen voor vele geïnteresseerde bezoekers die de rijke geschiedenis van het voormalig belastingkantoor aan de "Pluk-me-kaalstraat" willen komen bewonderen. Met voor vele als hoogtepunt de Paternosterlift trekt de Puntegale op deze dag enkele honderden bezoekers. Om deze dag in goede banen te leiden is de Vereniging Puntegale op zoek naar enthousiaste bewoners die willen helpen onze gasten te ontvangen.

Lees meer >

Stand van zaken verhoging servicekosten individuele bemetering

Op 28 juni 2019 heeft het bestuur van de huurdersvereniging de bewoners geinformeerd over de acties van het bestuur inzake de doorvoering van de 300% verhoging op het voorschot van de servicekostenpost individuele bemetering vanwege de vervanging van de energiemeters.

Hierbij een stand van zaken bericht. Zoals 28 juni gezegd heeft het bestuur haar bezwaren kenbaar gemaakt bij Stadswonen t.a.v. de handelswijze van Stadswonen; enerzijds ten aanzien van de manier waarop de verhoging door Stadswonen is doorgevoerd, anderzijds tegen de verhoging zelf.

Lees meer >

Inventarisatie verbruik energie en water

Vanuit de huurders van de Puntegale heeft het bestuur het signaal opgevangen dat sommige huurders ten opzichte van voorgaande jaren afwijkende hoeveelheden verbruik hebben voor energie en water. Om een beeld te krijgen of hier inderdaad sprake van is roept het bestuur de huurders van de Puntegale op om hun verbruiken met het bestuur te delen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor dit onderzoek en delen die niet met anderen. 

Lees meer >

Toelichting afrekening servicekosten 2018

Op vrijdag 10 mei heeft het bestuur een dag besteed om de servicekosten afrekening 2018 van de Puntegale met Stadswonen te bespreken en te controleren. Hierbij is door Stadswonen inzage gegeven in onderliggende facturen en de grondslagen voor berekeningen. Op basis hiervan kan het bestuur vaststellen of de tarieven die aan de bewoners doorbelast worden juist zijn.

Lees meer >

Reactie bestuur op verhoging voorschot Individuele bemetering

Gisterochtend heeft het bestuur naar aanleiding van de recente verhoging van de post individuele bemetering een brief aan Stadswonen gestuurd. In de brief van gisterochtend heeft het bestuur enerzijds haar bezwaren kenbaar gemaakt ten aanzien van de manier waarop de verhoging door Stadswonen is doorgevoerd, anderzijds tegen de verhoging zelf. Graag lichten wij het een en ander toe over wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.

Lees meer >

Pagina's