ALV 30 maart 2021

Beste huurder van de Puntegale,

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van huurdersvereniging Puntegale. Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen zal deze ALV weer digitaal plaatsvinden. De stukken zijn als bijlage bij deze post te vinden. 
 

De opzet is dit jaar wat anders dan je misschien gewend bent: we gaan voor een interactieve ALV waarbij we vooral tijd willen besteden aan de bewoners in plaats van erg lang stil te staan bij allerlei officiële handelingen, dus bel vooral in om je (eventueel ongezouten) mening te laten horen! Mocht je al punten hebben die je graag zou willen bespreken, dan kan je die ook vast mailen naar bestuur@puntegaalstraat.nl 

  

Inbellen:             19.30 uur  

Aanvang:            19.45 uur  

Einde:                  uiterlijk 21.15 uur  

Locatie:               online, zie de uitnodiging in je brievenbus

  

Agenda  

1.       Opening & huishoudelijke mededelingen   

2.       Vaststellen agenda  

3.       Officiële gedeelte  

3a.       Notulen ALV 2020 

3b.       Jaarverslag 2020 (+ stemmen)

3c.       Dechargeren oud-bestuursleden (+ stemmen) 

3d.       Benoeming en installatie nieuwe bestuursleden (+ stemmen) 

3e.       Bestuursplannen 2021 

4.       Vernieuwen statuten Vereniging Puntegale (+ stemmen)            

5.       Bewoners-gedeelte 

5a.       Takenpakket servicemedewerker 

5b.       Communicatie door bestuur naar bewoners 

5c.       Topics aangebracht door bewoners 

6.       Rondvraag/w.v.t.t.k 

7.       Sluiting  

    

We zien je graag online op dinsdag 30 maart 2021. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

Bestuur Huurdersvereniging Puntegale 

Tags: