BLV 26 april 2021

Beste huurder,

Het is misschien een beetje gek om zo kort na de vorige ALV alweer een oproepje voor een ledenvergadering aan te treffen. De reden hiervoor is voornamelijk een wijziging in de statuten: omdat bij de vorige ALV niet genoeg huurders aanwezig waren om te stemmen over deze wijziging, dienen we conform de huidige statuten binnen een maand nog een ledenvergadering uit te schrijven (waar dan geen minimumaantal bewoners aanwezig hoeft te zijn). Vandaar deze uitnodiging voor een bijzondere ledenvergadering (BLV). Daarnaast moeten we nog een klein foutje herstellen m.b.t. het vaststellen van de notulen van de ALV in 2020. Kortom, een kleine maar toch belangrijke vergadering waarbij we je graag zien!

Mocht je op voorhand al vragen hebben over de statuten en de wijzigingen, kun je ons natuurlijk altijd mailen op bestuur@puntegaalstraat.nl.  

Inbellen:             19.30 uur

Aanvang:            19.45 uur

Einde:                  uiterlijk 21.15 uur (maar waarschijnlijk veel eerder)

Locatie:               Online (https://bluejeans.com/786834253)
                                    Telefonisch alternatief als de link problemen geeft:
020 794 6711, meeting ID 786834253

 

 

Agenda

1.      Opening & huishoudelijke mededelingen                                                                                    

2.       Vaststellen agenda        

3.       Vaststellen notulen ALV 2020

4.       Wijziging statuten

a.       Bespreken wijzigingen

b.       Vragen bewoners beantwoorden

c.       Stemmen                                                                                                               

5.       Sluiting

 

We zien je graag online op maandag 26 april 2021.

 

Aanvulling: met het oog op het ingaan van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) dienen een aantal punten nog aan de statuten te worden toegevoegd. Deze zijn als extra bijlage toegevoegd, en worden na instemming door de BLV op een later moment in de statuten gevoegd.