2018

Toelichting afrekening servicekosten 2018

Op vrijdag 10 mei heeft het bestuur een dag besteed om de servicekosten afrekening 2018 van de Puntegale met Stadswonen te bespreken en te controleren. Hierbij is door Stadswonen inzage gegeven in onderliggende facturen en de grondslagen voor berekeningen. Op basis hiervan kan het bestuur vaststellen of de tarieven die aan de bewoners doorbelast worden juist zijn.

In 2018 zijn de servicekosten 8,2% lager uitgevallen dan begroot (2017: -/-12%), wat neerkomt op een totaalbedrag van € 31.342 (2017: € 50.387). De totale servicekosten zijn in 2018 gestegen met 3,8% ten opzichte van 2017 (2017: +4,0%), wat neerkomt op € 14.127 (2017: € 14.224). De totale voorschotten zijn in 2018 gedaald met 8,3% (2017: +7,9%) ten opzichte van 2017.

Op basis van het overleg en de beschikbare informatie heeft het bestuur kunnen vaststellen wat de tarieven per post in de afrekening zouden moeten zijn. Helaas heeft het bestuur op basis van de nu verstuurde afrekeningen moeten constateren dat voor een aantal posten het in rekening gebrachte tarief licht afwijkt van hetgeen zij had verwacht. Hierover is inmiddels contact geweest met Stadswonen en de betrokkenen hebben aangegeven hier zo snel mogelijk in te duiken. De tarieven waarover tussen Stadswonen en het bestuur wel overeenstemming is zijn hieronder weergegeven. De tarieven voor water, warmte en elektriciteit zijn per verbruikseenheid. De overige tarieven zijn per verhuureenheid (vhe).

Verwarming: € 28,14 per Gj
Elektra dag: € 0,1192 per kWh
Elektra nacht: € 0,1043 per kWh
Water koud: € 2,66 per m3
Water warm: € 12,42 per m3
Kabel: € 142,65 per vhe
Kennisglas diensten: € 11,26 per vhe
Schoonmaak gem. ruimte: € 193,44 per vhe

De tarieven waar op dit moment nog onduidelijkheid over is tussen Stadswonen en het bestuur zullen op een later moment alsnog gepubliceerd worden.

Te hoog of te laag bedrag per maand?
Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kunnen huurders zelf contact opnemen met Stadswonen.

Open Monumentendag 2018: vrijwilligers gezocht!

Het weekend van 8 en 9 september is het weer zover: Open Monumentendag 2018! Ook de Puntegale zal op de zaterdag van dit weekend dan van 10.00 tot 17.00 weer haar deuren openen voor vele geïnteresseerde bezoekers die de rijke geschiedenis van het voormalig belastingkantoor aan de "Pluk-me-kaalstraat" willen komen bewonderen. Met voor vele als hoogtepunt de Paternosterlift trekt de Puntegale op deze dag enkele honderden bezoekers. Om deze dag in goede banen te leiden is de Vereniging Puntegale op zoek naar enthousiaste bewoners die willen helpen onze gasten te ontvangen. Ben jij, of ken jij een bewoner die dit leuk vindt, geef je dan op door een mailtje te sturen naar bestuur@puntegaalstraat.nl.

Werkzaamheden Little C

Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft gemerkt is de bouw van Little C aan de G.J. de Jonghweg inmiddels volop aan de gang. De eerste fase van de bouw is het slaan van 1600 heipalen. Helaas levert dit nog al wat geluidsoverlast op voor een deel van de huurders. De klachten die het bestuur het meest hebben bereikt waren het heien op zaterdagen en stankoverlast van dieselmachines.Het bestuur van de vereniging heeft gisteren een goed gesprek gehad met Delian de Gier en Michael Venderbos van aannemer ERA Contour | J.P. van Eesteren | TBI over hoe deze overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Het goede nieuws is dat zij aangaven niet meer op zaterdagen te zullen gaan heien. Vanwege het soort en aantal heipalen die zij vanwege bouwveiligheidseisen in de grond moeten slaan is het noodzakelijk om naast hydraulische heimachines helaas ook dieselheimachines te gebruiken. Wel komt er naast de vier heimachines die er nu al staan nog een vijfde machine (hydraulisch) bij om de tijd dat er geheid wordt zo kort mogelijk te laten zijn. Waar mogelijk worden deze zoveel mogelijk ingezet. Standaard wordt tussen 7.00 en 16.00 uur geheid. Zij bekijken ook de mogelijkheid om door de weeks langer door te gaan. Ook weer met het oog om de duur van de heiwerkzaamheden in te korten. De schatting van de aannemer is dat de heiwerkzaamheden nog tot en met half augustus duren.Voor mensen die overdag thuis werken en last hebben van het geluid biedt de aannemer de mogelijkheid om gebruik te maken van een werkruimte in de bouwkeet (wifi en koffie aanwezig). Het geluid van de heimachines zou daar nauwelijks hoorbaar zijn.Als je meer informatie wilt over de bouw of de mogelijkheid om rustiger te werken in de bouwkeet kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/projecten/littlec, of je kunt contact opnemen met Delian de Gier via littlec@jpvaneesteren.nl. Zij is iedere dinsdag en woensdag ook aanwezig in de bouwkeet.

Lekkage

Vanochtend is op de tweede etage in de middenbeuk aan de voorkant van het gebouw een waterleiding gesprongen. De lekkage is inmiddels door een loodgieter gestopt, maar onder de bron van de lekkage sijpelt nog water naar beneden door de verschillende etages. Als gevolg hiervan staat er in de entreehal een plas water. Het water druppelt daar door het plafond op een van de brievenbussen. Het lijkt er op dat de post daarin vooralsnog droog blijft. Mogelijk dat kelderboxen die onder de entreehal zijn gelegen wel last van lekkage hebben.
Stadswonen Rotterdam is geïnformeerd over de lekkage, maar hun noodnummer is op dit moment om onduidelijke redenen niet bereikbaar.​

Rolluik parkeergarage kapot

Maandag 19.20 uur: vandaag is het rolluik volledig gedemonteerd. Er kan dus weer ongehinderd uit, maar ook ingereden worden. Update 15.30 uur: het hek is nog niet definitief gerepareerd, maar wel zodanig dat er weer ongehinderd in- en uitgereden kan worden.  Update 12.30 uur: de monteur is er.

Update 12.10: het rolluik is inmiddels half omhoog waardoor de meeste auto's (niet te hoog) weer uit kunnen rijden. De monteur is nog niet gearriveerd. Echter, pas op! Het hek staat niet vast, dus kan zomaar naar beneden vallen. Uitrijden is op eigen risico.

Zaterdag 10.20 uur:Voor de bewoners die hun auto in de parkeergarage hebben staan. Het rolluik naar de parkeergarage is kapot en gaat niet open. Stadswonen is inmiddels geïnformeerd en een monteur is onderweg. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren, maar de verwachting is dat het niet voor het begin van de middag gemaakt zal zijn.

Uitnodiging algemene leden vergadering 2018 Vereniging Puntegale

Graag nodigen wij alle huurders van de Puntegale uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering, de ALV, van vereniging Puntegale op dinsdag 20 maart 2018.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 19.45 uur tot omstreeks 21.15 uur.

Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471).

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.De vergaderstukken tref je hieronder aan.