algemene leden vergadering

24-3-2020: Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij alle huurders van de Puntegale uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering, de ALV, van vereniging Puntegale op dinsdag 24 maart 2020.

De inloop is vanaf 19.30 uur, de vergadering begint om 19.45 uur en duurt tot omstreeks 21.15 uur.

Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471).

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.

De vergaderstukken tref je hieronder aan:

Uitnodiging ALV, 22 maart 2017

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering, de ALV, van vereniging Puntegale op 22 maart 2017

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 19.45 uur tot uiterlijk 21.15 uur.

Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471).

De vergaderstukken tref je hierbij aan.

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze alvast naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.We zien je graag op 22 maart 2017. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Puntegale

Aankondiging algemene huurdersvergadering 16 maart

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering van Vereniging Puntegale.

Datum: 16 maart 2016
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 19.45 uur
Einde: 21.15 uur
Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471)

De vergaderstukken gaan hierbij en zijn tevens te downloaden op deze pagina.
Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur.

We zien jullie graag op 16 maart 2016!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Puntegale

Aankondiging ALV

Beste leden van de huurdersvereniging Puntegale,

via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2012. Deze zal gehouden worden op donderdag 19 april om 20:00u in de vergaderruimte op de 6e etage.

De agendapunten die behandeld gaan worden:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2011
 4. Aftreden/ décharge Voorzitter; Ton Vink en
 5. Algemeen bestuurslid Activiteiten; Sarah-Jane Earl
 6. Aanstellen Voorzitter en Algemeen bestuurslid Activiteiten
 7. Groot onderhoud
 8. Vendingmachine
 9. Voorstellen Huismeester
 10. Rondvraag (w.v.t.t.k.)
 11. Sluiting

Komt allen!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de huurdersvereniging Puntegale