alv

ALV 30 maart 2021

Beste huurder van de Puntegale,

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van huurdersvereniging Puntegale. Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen zal deze ALV weer digitaal plaatsvinden. De stukken zijn als bijlage bij deze post te vinden. 
 

De opzet is dit jaar wat anders dan je misschien gewend bent: we gaan voor een interactieve ALV waarbij we vooral tijd willen besteden aan de bewoners in plaats van erg lang stil te staan bij allerlei officiële handelingen, dus bel vooral in om je (eventueel ongezouten) mening te laten horen! Mocht je al punten hebben die je graag zou willen bespreken, dan kan je die ook vast mailen naar bestuur@puntegaalstraat.nl 

  

Inbellen:             19.30 uur  

Aanvang:            19.45 uur  

Einde:                  uiterlijk 21.15 uur  

Locatie:               online, zie de uitnodiging in je brievenbus

  

Agenda  

1.       Opening & huishoudelijke mededelingen   

2.       Vaststellen agenda  

3.       Officiële gedeelte  

3a.       Notulen ALV 2020 

3b.       Jaarverslag 2020 (+ stemmen)

3c.       Dechargeren oud-bestuursleden (+ stemmen) 

3d.       Benoeming en installatie nieuwe bestuursleden (+ stemmen) 

3e.       Bestuursplannen 2021 

4.       Vernieuwen statuten Vereniging Puntegale (+ stemmen)            

5.       Bewoners-gedeelte 

5a.       Takenpakket servicemedewerker 

5b.       Communicatie door bestuur naar bewoners 

5c.       Topics aangebracht door bewoners 

6.       Rondvraag/w.v.t.t.k 

7.       Sluiting  

    

We zien je graag online op dinsdag 30 maart 2021. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

Bestuur Huurdersvereniging Puntegale 

Tags: 

Online ALV dinsdag 26 mei (vergaderstukken vernieuwd)

Zoals jullie weten zal de jaarlijkse ALV dit maal online plaatsvinden. Graag nodigen wij alle huurders van de Puntegale uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering van vereniging Puntegale op dinsdag 26 mei 2020.

De vergadering zal beginnen om 19.30, en duurt tot omstreeks 21.15 uur.

Locatie: Online (voor exacte gegeves zie email Stadswonen van 12 mei)

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.

LET OP: De vergaderstukken zijn vernieuwd en hieronder te vinden:

Tags: 

24-3-2020: Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij alle huurders van de Puntegale uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering, de ALV, van vereniging Puntegale op dinsdag 24 maart 2020.

De inloop is vanaf 19.30 uur, de vergadering begint om 19.45 uur en duurt tot omstreeks 21.15 uur.

Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471).

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.

De vergaderstukken tref je hieronder aan:

Uitnodiging algemene leden vergadering 2018 Vereniging Puntegale

Graag nodigen wij alle huurders van de Puntegale uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering, de ALV, van vereniging Puntegale op dinsdag 20 maart 2018.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 19.45 uur tot omstreeks 21.15 uur.

Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471).

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.De vergaderstukken tref je hieronder aan.

Algemene ledenvergadering 22-03-2017

Op woensdag 22 maart 2017 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Vereniging Puntegale plaats. Samen met de bewoners is er die avond teruggekeken op het jaar 2016 en hebben we vooruitgeblikt op het komende jaar. Het verslag van de ALV is hier onder te downloaden. Tevens zijn er veranderingen in het bestuur geweest. Michiel en Madhoe hebben plaats gemaakt voor Willem, Kees en Nyree. Op de website onder Vereniging \ Bestuur stellen zij zich kort voor.

Tags: 

Uitnodiging ALV, 22 maart 2017

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering, de ALV, van vereniging Puntegale op 22 maart 2017

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 19.45 uur tot uiterlijk 21.15 uur.

Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471).

De vergaderstukken tref je hierbij aan.

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze alvast naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.We zien je graag op 22 maart 2017. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Puntegale

Nieuwe voorzitter en notulen ALV 16 maart 2016

Tijdens de huurdersvergadering op 10 maart is Mark gekozen tot nieuwe voorzitter. Mark volgt Helen op die na 1 jaar is gestopt als voorzitter en ook uit het bestuur is gegaan. Helen, bedankt voor jouw inzet en wij wensen Mark veel plezier en succes!

Heb je de algemene leden vergadering van 16 maart gemist of wil je nog even teruglezen? De notulen staan inmiddels op de website .

 

 

Aankondiging algemene huurdersvergadering 16 maart

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering van Vereniging Puntegale.

Datum: 16 maart 2016
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 19.45 uur
Einde: 21.15 uur
Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471)

De vergaderstukken gaan hierbij en zijn tevens te downloaden op deze pagina.
Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur.

We zien jullie graag op 16 maart 2016!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Puntegale

Aankondiging huurdersvergadering 10 maart

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering van vereniging Puntegale.

Datum: dinsdag 10 maart 2015
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 461)

De vergaderstukken zijn vanaf 1 maart te downloaden.

Bestuur Vereniging Puntegale

Tags: 

Pagina's