vereniging puntegale

Uitnodiging algemene leden vergadering 2018 Vereniging Puntegale

Graag nodigen wij alle huurders van de Puntegale uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering, de ALV, van vereniging Puntegale op dinsdag 20 maart 2018.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 19.45 uur tot omstreeks 21.15 uur.

Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471).

Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur via bestuur@puntegaalstraat.nl.De vergaderstukken tref je hieronder aan.

Nieuwsbrief januari 2018

Het bestuur van Vereniging Puntegale hoopt dat voor alle bewoners 2018 goed begonnen is.

In deze nieuwsbrief lees je over De Nieuwe Tuin, de ALV, een update over de legionellawerkzaamheden en een oproep ten aanzien van de veiligheid in en om het gebouw.

De Nieuwe Tuin

Samen met De Machinst, Parkhaven en de GEB-toren kijkt Vereniging Puntegale naar een nieuwe invulling van het Landgoed Cool tot Terhave, tussen De Machinist en het sluisgebouw. Op 21 januari om 13:00 uur worden de plannen gepresenteerd in De Machinist. Alle bewoners zijn hiervoor uitgenodigd.

ALV

Op 20 maart zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in de vergaderzaal op de zesde verdieping. Alle bewoners zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. We bespreken het afgelopen jaar en kijken vooruit naar wat er in 2018 gaat gebeuren. Aanvang is om 19:30 uur.

Legionellawerkzaamheden

Vorige week heeft Stadswonen alle bewoners een e-mail gestuurd over de legionellawerkzaamheden. In januari worden spui-installaties geïnstalleerd en deze worden in februari getest. Hierna zal Stadswonen een vervolgplan communiceren. Nogmaals: het drinkwater is veilig, maar zorg dat je doucht met een speciale douchekop en zorg dat je een filter op voorraad hebt. Voor vragen kan je altijd terecht bij Stadswonen.

Veiligheid

Om ongewenste bezoekers buiten het gebouw te houden, willen we alle bewoners vragen om de deuren altijd goed te sluiten. Merk je dat een deur niet goed sluit of een slot kapot is? Meld dit dan bij Stadswonen ter reparatie. Staat jouw fiets aan de voorkant van het gebouw? Zet 'm dan goed op slot, er zijn meerdere meldingen van fietsendiefstal binnengekomen.

Energiemonitor - inzicht in het energieverbruik

Per 28 april 2016 is het mogelijk voor huurders om inzicht te hebben in het energieverbruik van de eigen woning.

Huurders in de Puntegale hadden al tijden geen actueel inzicht meer in zijn of haar energie gebruik. Hier werd jaarlijks pas inzicht in geboden bij de afrekening servicekosten pas geboden. Het Bestuur van Vereniging Puntegale is hier al enige tijd over in gesprek geweest met Stadswonen. In 2013 heeft dit tijdens de ALV tot een besluitvorming van de huurders geleid om de wens om online inzicht in de meterstanden te verkrijgen, te bekrachtigen en het bestuur van Vereniging Puntegale opdracht geven te geven de “Energiemonitor” verder in te regelen in overleg met Stadswonen. Dit heeft ertoe mogen leiden dat alle woningen, woon-werkcombinatie en bedrijfsruimte in de Puntegale vorig jaar zijn uitgerust met slimme energiemeters die het verbruik van verwarming, elektra en water het registreren.

Wij zijn dan ook erg blij dat het per 28 april 2016 mogelijk is voor huurders om inzicht te hebben in het energieverbruik van de eigen woning. De (hoofd)huurders zijn hierover op 28 april per e-mail geïnformeerd door Stadswonen. Meer informatie over de Energiemonitor tref je hieronder aan. 

 

De Energiemonitor

Energieverbruik inzien
Het is mogelijk om het energieverbruik van uw woning in te zien. Via deze link komt u kunt u met dezelfde gegevens als op MijnStadswonen inloggen. Binnenkort zal deze link ook te bereiken zijn via MijnStadswonen.

Verbruik vs kosten
De gepresenteerde verbruiksgegevens gaan maximaal terug tot december 2014, indien u toen ook al huurder was van de woning. Daarnaast kunt u ook een indicatie van de kosten zien en wat uw verbruik verhoudingsgewijs is ten aanzien van de rest van het gebouw. Momenteel zijn de kosten gebaseerd op de tarieven van 2014, omdat deze gegevens bekend zijn. Binnenkort zijn de kosten van 2015 bekend en worden de verbruikskosten hierop aangepast.  

Voorschot
Het maandelijkse voorschot wat u voor deze servicekostenposten betaalt worden gepresenteerd.

Uitlezen meters
De meters worden maandelijks uitgelezen, daarom ziet u pas op de eerste van de maand het verbruik en de bijbehorende kosten van de maand ervoor.

Periode inzage energieverbruik
Ook wanneer u bent verhuisd kunt u het verbruik van de woning voor de periode van uw huurovereenkomst in blijven zien. Niet meer via MijnStadswonen, maar wel via de link van Metsens.

Verbruiksapp
Op www.metsens.nl kunt u een handige app downloaden waarop u het verbruik kunt inzien.

Inloggen lukt niet?
Wanneer u het wachtwoord voor Mijn Stadswonen wijzigt dan wordt dit niet automatisch aangepast op de website van Metsens, u kunt dan gewoon inloggen met uw oude wachtwoord of uw wachtwoord wijzigen. Uw e-mailadres blijft wel gelijk. Als inloggen nog steeds niet lukt neem dan contact op met de afdeling Sociaal Beheer van Stadswonen Rotterdam op tel. 010 – 245 67 00 of via info@stadswonenrotterdam.nl.

Vragen over energiemonitor
Indien u vragen heeft over het gebruik van de energiemonitor dan kunt u Metsens hiervoor bereiken op tel. 071 – 203 20 10 of per e-mail op info@metsens.nl.

 

Aankondiging algemene huurdersvergadering 16 maart

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse huurdersvergadering van Vereniging Puntegale.

Datum: 16 maart 2016
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 19.45 uur
Einde: 21.15 uur
Locatie: vergaderruimte 6e verdieping (nr. 471)

De vergaderstukken gaan hierbij en zijn tevens te downloaden op deze pagina.
Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het bestuur.

We zien jullie graag op 16 maart 2016!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Puntegale

Aankondiging ALV

Beste leden van de huurdersvereniging Puntegale,

via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2012. Deze zal gehouden worden op donderdag 19 april om 20:00u in de vergaderruimte op de 6e etage.

De agendapunten die behandeld gaan worden:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2011
 4. Aftreden/ décharge Voorzitter; Ton Vink en
 5. Algemeen bestuurslid Activiteiten; Sarah-Jane Earl
 6. Aanstellen Voorzitter en Algemeen bestuurslid Activiteiten
 7. Groot onderhoud
 8. Vendingmachine
 9. Voorstellen Huismeester
 10. Rondvraag (w.v.t.t.k.)
 11. Sluiting

Komt allen!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de huurdersvereniging Puntegale

Planning Planmatig Onderhoud 2012

Planmatig onderhoud Puntegale 2012

Stadswonen/Vestia maakt via het bestuur van de vereniging Puntegale bekend in 2012 de volgende werkzaamheden ten behoeve van planmatig onderhoud uit te voeren:

 • Diverse aanpassingen aan de installatie t.b.v. warmteopwekking [2e - 4e kwartaal]
 • Vervanging van de elektrische sloten of baterijen [3e - 4e kwartaal]
 • Het vervangen van dakbedekking van de balkons op de 4e en 5e verdieping [3e - 4e kwartaal]
 • Vervolgonderzoek/-advies scheurvorming gevel thv balkon van huisnummer 389 [3e kwartaal]

Algemene informatie en aandachtspunten

 • De genoemde uitvoerperiode staat niet voor de duur van de werkzaamheden maar is een indicatie van de periode waarbinnen de geplande werkzaamheden naar verwachting zullen plaatsvinden.
 • De genoemde uitvoerperiode is onder voorbehoud. Weersomstandigheden, vergunningtrajecten, onverwacht langere levertijden van materialen kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de geplande uitvoerperiode.
 • Deze planning staat geheel los van de evt. nog uit te voeren werkzaamheden conform planning 2011; neem contact op met de betreffende woningbeheerder wanneer hier vragen over zijn.

Gezocht: bestuurslid Activiteiten

De huurdersvereniging Puntegale zoekt een nieuw bestuurslid 'activiteiten'. Ben jij sociaal en energiek en wil je wat bijdragen aan het gebouw waarin je woont en/of werkt? Reageer dan via bestuur@puntegaalstraat.nl.

Sarah Jane gaat verhuizen en moet helaas afstand doen van haar functie in het bestuur. De vereniging is daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid 'activiteiten'. Als 'bestuurslid activiteiten' ben je verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van activiteiten binnen de Puntegale. Dit kunnen jaarlijks terugkerende activiteiten zijn (zoals de open monumentendag) of eenmalige activiteiten (filmavond, borrel, BBQ etc). Daarnaast bepaal je in samenwerking met de andere bestuursleden het beleid van de vereniging.

 

Herziene procedure voor plaatsing intercom

Na veel onvrede over de wijze van communiceren door Stadswonen en onduidelijkheid over de ingreep heeft de vereniging Puntegale reacties van bewoners nogmaals aan Stadswonen voorgelegd.
Het bestuur van de vereniging Puntegale is daarom ook zeer verheugd met de herziene oplossing.

In het kort komt het er op neer dat Stadswonen de intercoms aan de servicemedewerker (Ton) zal geven en dat bewoners deze vervolgens zelf kunnen plaatsen/monteren.
Een preciezere procedure zal nog door Stadswonen worden gecommuniceerd.

 

Pagina's