water

Inventarisatie verbruik energie en water

Vanuit de huurders van de Puntegale heeft het bestuur het signaal opgevangen dat sommige huurders ten opzichte van voorgaande jaren afwijkende hoeveelheden verbruik hebben voor energie en water. Om een beeld te krijgen of hier inderdaad sprake van is roept het bestuur de huurders van de Puntegale op om hun verbruiken met het bestuur te delen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor dit onderzoek en delen die niet met anderen. 

Voor dit onderzoek willen we alleen verbruiken van hele jaren gebruiken. Ben je dus gedurende een jaar in de Puntegale komen wonen, laat dit dan buiten beschouwing. Ook vragen we naar je gezinssamenstelling. Dit om de gegevens enigszins vergelijkbaar te kunnen maken.

Als je hier aan mee wilt werken vul dan het excel formulier in en mail dit naar bestuur@puntegaalstraat.nl.