Afrekening servicekosten 2018

Op vrijdag 10 mei 2019 heeft het bestuur een dag besteed om de servicekosten afrekening 2018 van de Puntegale met Stadswonen te bespreken en te controleren. Hierbij is door Stadswonen inzage gegeven in onderliggende facturen en de grondslagen voor berekeningen. Op basis hiervan kan het bestuur vaststellen of de tarieven die aan de bewoners doorbelast worden juist zijn.

In 2018 zijn de servicekosten 8,2% lager uitgevallen dan begroot (2017: -/-12%), wat neerkomt op een totaalbedrag van € 31.342 (2017: € 50.387). De totale servicekosten zijn in 2018 gestegen met 3,8% ten opzichte van 2017 (2017: +4,0%), wat neerkomt op € 14.127 (2017: € 14.224). De totale voorschotten zijn in 2018 gedaald met 8,3% (2017: +7,9%) ten opzichte van 2017.

Op basis van het overleg en de beschikbare informatie heeft het bestuur kunnen vaststellen wat de tarieven per post in de afrekening zouden moeten zijn. Helaas heeft het bestuur op basis van de nu verstuurde afrekeningen moeten constateren dat voor een aantal posten het in rekening gebrachte tarief licht afwijkt van hetgeen zij had verwacht. Hierover is inmiddels contact geweest met Stadswonen en de betrokkenen hebben aangegeven hier zo snel mogelijk in te duiken. De tarieven waarover tussen Stadswonen en het bestuur wel overeenstemming is zijn hieronder weergegeven. De tarieven voor water, warmte en elektriciteit zijn per verbruikseenheid. De overige tarieven zijn per verhuureenheid (vhe).

Verwarming: € 28,14 per Gj
Elektra dag: € 0,1192 per kWh
Elektra nacht: € 0,1043 per kWh
Water koud: € 2,66 per m3
Water warm: € 12,42 per m3
Kabel: € 142,65 per vhe
Kennisglas diensten: € 11,26 per vhe
Schoonmaak gem. ruimte: € 193,44 per vhe

De tarieven waar op dit moment nog onduidelijkheid over is tussen Stadswonen en het bestuur zullen op een later moment alsnog gepubliceerd worden.

Te hoog of te laag bedrag per maand?
Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kunnen huurders zelf contact opnemen met Stadswonen.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: