Enquêtes

Om de belangen van de bewoners richting Stadswonen nog beter te vertegenwoordigen wil het bestuur vanaf 2020 met enige regelmatig een enquête uitzetten onder bewoners. In 2013 is dit ook gedaan op een aantal onderwerpen.

2020: Zonwering, televisie en recreatie

In november 2020 is over de volgende onderwerpen een enquete onder bewoners verspreid:

* Kabeltelevisie (behouden of wegdoen met verlaging servicekosten tot gevolg)

* Zonweringen (welke woningen hebben er behoefte aan)

* Pingpongtafel (gebruik maken van de binnenplaats ruimte)

Begin 2021 zullen de uitkomsten van deze enquete gedeeld worden met de bewoners en Stadswonen.

2013: functiescheiding servicemedewerker en schoonmaker

De vereniging heeft in 2013 geëvalueerd hoe de scheiding van de functie huismeester en een schoonmaker bevalt. In januari 2013 is de service medewerker opgesplitst in een huismeester en een schoonmaker. Begin februari is er een enquête verspreid waarin bewoners hun voorkeur konden aangeven voor de invulling van schoonmaak- en beheerwerkzaamheden. Dit nadat Vestia Rotterdam Stadswonen het bestuur van vereniging Puntegale had gevraagd een keuze te maken.

De keuze bestond uit:

1. Teruggaan naar één servicemedewerker (situatie 2012 en eerder) die verantwoordelijk is voor schoonmaak en beheer, waarbij alle werkzaamheden door VLS worden uitgevoerd.

2. De huidige situatie (sinds januari 2013) handhaven, waarbij schoonmaak en beheer gesplist is in twee medewerkers. Schoonmaak wordt uitgevoerd door VLS en beheer door een medewerker van uitzendbureau 65plus.

Er hebben 74 huurders gereageerd. Hiervan hebben er 44 aangegeven voor optie 2 te kiezen, 2 hebben blanco gestemd en 28 hebben aangegeven voor optie 1 te kiezen.

Op basis van deze uitslag zal het bestuur van vereniging Puntegale aan Vestia Rotterdam Stadswonen kenbaar maken dat de huurders van de Puntegale voor optie 2 kiezen. De huidige invulling (sinds jan 2013) blijft gehandhaafd, waarbij schoonmaak en beheer gesplitst is in twee medewerkers. Dit levert tevens een kostenvoordeel op voor huurders ten opzichte van de situatie van 2012 en eerder. Het dossier rondom schoonmaak en beheer is hiermee gesloten.

2013: ventilatiesysteem en verwarming

Begin 2013 is er door het bestuur van de Vereniging Puntegale een onderzoek uitgevoerd (middels enquête) naar de ervaringen van bewoners met het ventilatie en verwarmingsysteem. Op basis van deze resultaten konden wij concluderen dat bewoners voornamelijk negatieve ervaringen hadden met hun ventilatie en verwarmingsysteem. Met dit gegeven is namens het bestuur op 20 september 2013 een brief gestuurd aan Vestia Stadswonen om deze problematiek onder ogen te brengen. Kort geleden (2013) hebben wij hier een reactie op mogen ontvangen van Vestia Stadswonen. In deze reactie geeft Vestia het volgende aan:

Verwarming

“Indien de huurders van mening zijn dat de bewegingssensor niet naar behoren functioneert kunnen zij hiervoor een reparatieverzoek indienen en zal het cenvax systeem gerepareerd worden of zal deze verwijderd worden en de woning worden voorzien van een individuele thermostaat. Op deze thermostaat is dan geen automatische nachtverlaging meer mogelijk, als klant heeft u dan weer de volledige beheersing over de hoogte van de temperatuur van uw appartementen en kunt u zelf bepalen welke temperatuur u wenselijk acht (incl. dus de hoogte van uw energierekening). Graag bieden wij u aan om dit kosteloos voor deze klanten te regelen.”

Ventilatie

“Inzake de ventilatie heeft Vestia van een selecte groep klanten een klacht ontvangen. Deze zijn in behandeling bij ons en deze klanten worden hier zorgvuldig individueel over geïnformeerd. Verder is Vestia is samen met een externe adviseur, de firma Bokhorst en de firma Verburg bezig met een onderzoek. Het doel van dit onderzoek om de klachten met betrekking tot de kookluchten en rioolgeuren op te lossen.”

Vooruitzicht

Vestia Rotterdam Stadswonen blijft van mening dat de gesignaleerde problematiek met betrekking tot verwarming en ventilatie geen structurele technische oorzaak hebben, maar veelal worden veroorzaakt door “ extreme externe weersinvloeden”. Gezien Vestia Rotterdam Stadswonen de ontwikkelingen omtrent ventilatie en verwarming ziet als een kwestie van overmacht zullen er voorlopig geen structurele maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren. Huurdersvereniging Puntegale is overigens van mening dat niet alle problematiek te wijten is aan externe weersinvloeden en zal de problematiek dan ook blijven monitoren, hierbij zijn we wel afhankelijk van de input van bewoners.

Wat nu?

Indien je als bewoners problemen hebt met de ventilatie en/of verwarming van de woning dien dan direct een reparatieverzoek in bij Rotterdam Vestia Stadswonen. De vereniging wil dit graag blijven monitoren, dus stel de vereniging ook op de hoogte van deze correspondentie. Zoals in het citaat van de brief aangegeven zal Stadswonen kosteloos de verwarming en thermostaat problemen trachten op te lossen.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: