Televisie

Hier tref je nadere informatie aan over kabeltelevisie en digitale televisie in de Puntegale

Behoefte kabeltelevisie: In 2020 is middels een enquête de behoefte geïnventariseerd onder bewoners van de Puntegale naar kabeltelevisie. Bijna elke huurder heeft automatisch een abonnement voor kabeltelevisie. Anno 2020 zijn er veel alternatieven beschikbaar als Netflix, Videoland, NPO Start, You Tube etc. waardoor het traditionele televisiekijken is veranderd. Dit roept de vraag op of er nog steeds behoefte is bij bewoners aan het kabelabonnement welke maandelijks €14 en jaarlijks €168 kost. Middels een enquête is de behoefte hieraan geïnventariseerd onder bewoners.

De uitkomsten zijn aanleiding voor Stadswonen om dit nogmaals uit te vragen bij bewoners van de Puntegale en het buurgebouw Kees van Dongenhof (delen de kabelaansluiting). Bij een 70% meerderheid van beide gebouwen wordt kabeltelevisie gestopt en ook als component in de servicekosten gestopt. We zijn in afwachting van de enquête.

Digitale televisie (info uit 2015 en eerder): Al een lange tijd is er de wens onder bewoners voor meer keuze aan providers op het gebied van digitale televisie. Gedurende die tijd is dit meerdere malen besproken bij de kwartaaloverleggen met Stadswonen Rotterdam. De verhuurder is bezig met de exploitant van het netwerk en UPC/ZIGGO om mogelijk digitale televisie pakketten mogelijk te maken. Echter, de tijd waarin dit gerealiseerd kan worden is onbekend. Wij houden je uiteraard op de hoogte over deze ontwikkelingen. De laatste ontwikkelingen staan navolgend weergegeven:

Tussen 30 juni 2015 en 11 juli 2015 heeft Stadswonen Rotterdam, in samenwerking met Huurdersbelang Stadswonen, een onderzoek gehouden naar het servicekostencomponent ‘Kabel-TV’ van Stadswonen Rotterdam. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in huurderswensen om de aangeboden dienst in de toekomst zo goed mogelijk hierop af te stemmen.

Er zijn 5234 huurders van Stadswonen Rotterdam. Stadswonen Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen zijn verheugd op de behaalde response. Uiteindelijk hebben 1711 huurders deelgenomen aan de enquête waarmee de response op 32,7% uitkomt.

De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is dat een overgrote merendeel ontevreden is over de huidige dienst qua beeldkwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en zenderaanbod maar tevens graag de dienst via Stadswonen aangeboden/ gecontinueerd ziet. Tussen het bedrag welke de huurder bereid is te betalen voor de gewenste uitbreiding van de dienst en de marktprijzen zit een dusdanig ‘gat’ dat er is besloten nu dergelijke uitbreidingen aan te (laten) bieden. Wel worden de volgende acties vastgesteld:

  • De huidige dienst wordt tegen huidige prijsstelling in de woongebouwen voortgezet en voor het op peil brengen en houden wordt een budget beschikbaar gesteld.
  • Deze dienst wordt in de woongebouwen gegarandeerd geleverd tot 1 januari 2018 waarna de dienst, mits er voor de huurders daadwerkelijk alternatieven beschikbaar zijn, zal komen te vervallen.
  • In geval van de kleine panden zal, tezamen met de betreffende huurders, worden bekeken of dienst op een korte termijn kan komen te vervallen.

Zelf de uitkomsten en conclusie (nog eens) nalezen? De samenvatting van de enquête is hier te raadplegen: http://www.huurdersbelang.nl/nieuws/ 

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: