Afval en grofvuil

Huishoudelijk afval

Op het parkeerdek van de Puntegale staan containers voor huishoudelijk afval, waarbij onderscheidt gemaakt wordt tussen ‘gewoon’ huishoudelijk afval, oud papier en glas. De regels aangaande het juist aanbieden van afval staan aangegeven op een bord nabij de containers. Let daarnaast op dat de containermond van de oud papiercontainer vrij klein is en oud papier veelal in kleine stukken gescheurd moeten worden om het in de container te kunnen krijgen.

Indien vuilnis fout wordt aangeboden brengt dit meerkosten met zich mee om het te laten opruimen. Die kosten worden doorberekend in de servicekosten van iedere bewoner, hetzij de dader niet traceerbaar is om daarop de kosten direct te verhalen. Daarom vragen wij je aandacht om niet nonchalant met afval om te gaan, zoals bijvoorbeeld oud papier buiten de container plaatsen, maar dit altijd volgens de regels aan te bieden.  

Grofvuil

Wanneer u grofvuil heeft kunt u dit laten afhalen door de ROTEB. Dit kan via internet (www.rotterdam.nl/grofvuil) of telefonisch (tel: 14010).  U dient, na bevestiging van een afspraak, het grofvuil aan te bieden aan de Willem de Buytewechtstraat tussen het tijdstip zoals op de website aangegeven. Daarnaast kunt u ook uw grofvuil langsbrengen bij milieupark Defshaven aan de Keilezijweg 15 te Rotterdam. 

Gaat u verhuizen? Let dan op dat u tijdig een afspraak maakt! De wachttijd kan oplopen tot tien dagen!

Niet alleen vanwege leefbaarheid, maar ook vanwege veiligheid bij calamiteiten dienen de gangen te allen tijde vrij van obstakels te zijn. Het tijdelijk stallen van grofvuil in de algemene gangen en trappenhuizen, is dan ook niet toelaatbaar. Rondzwervende spullen worden door de ROTEB afgehaald wanneer de eigenaar niet meer traceerbaar is. Dit brengt extra kosten met zich mee dat doorbelast  wordt in de servicekosten van alle huurders. Wij willen je er daarom aan herinneren hier niet nonchalant mee om te gaan maar de regels binnen de Puntegale te respecteren. 

Flyer:

http://puntegaalstraat.nl/sites/default/files/mailings/2016%20-%20Woonst...