Fietsenactie

Om de leefbaarheid in de Puntegale hoog te houden vindt er jaarlijks een fietsenactie plaats. Fietswrakken en niet gebruikte fietsen worden door Stadswonen Rotterdam (in samenwerking met de ROTEB) uit de fietsenstallingen verwijderd.

Sinds 2015 krijgt iedere bewoner per post een instructie en stickers. De stickers dienen op de fietsen geplakt te worden die niet moeten worden verwijderd. Na en binnen een bepaalde periode zullen de fietsen zonder sticker worden verwijderd. Bewoners zullen hier altijd door Stadswonen Rotterdam duidelijk over geïnformeerd worden.

Mocht je in het onverhoopte geval dusdanig lang van huis zijn dat je de sticker niet hebt kunnen opplakken, geen nood! De fietsen worden na wegname tijdelijk bij Fietspunt in het depot opgeslagen alvorens ze definitief worden verwijderd. Voor meer informatie hierover kun je bij Stadswonen  terecht of bij Fietspunt ( http://www.rotterdam.nl/fietspunt ).

De fietsenactie in 2015 heeft reeds plaatsgevonden waarbij er weer meer ruimte is ontstaan voor fietsen die gebruikt worden. De eerstvolgende fietsenactie zal plaatsvinden rondom de zomerperiode van 2016.