Huur- en servicekosten aanpassing 2019/2020

Aanpassing huur en servicekosten
De aanpassing van de huur en het voorschot servicekosten voor de periode juli 2019 tot en met juni 2020 is door Stadswonen naar de huurders gestuurd. In de afgelopen periode heeft het bestuur van Vereniging Puntegale veelvuldig contact gehad met Stadswonen over de afrekening servicekosten en de aanpassing van de voorschotten voor de servicekosten. Het bestuur heeft hierbij geen inzage in individuele afrekeningen van huurders, maar uitsluitend inzage op gebouwniveau.

Op basis van de kosten en voorschotten zoals die over het kalenderjaar 2018 waren en de verwachte prijsontwikkeling (voor zover die is in te schatten) is het bestuur samen met Stadswonen halverwege de maand mei tot een aanpassing per servicekosten component gekomen.

Individuele bemetering
Helaas heeft het bestuur nog deze week van Stadswonen het bericht ontvangen dat zij de kosten voor individuele bemetering met 300% gingen verhogen. Voor de duidelijkheid, dit betreft de kosten voor de meters en online dashboard voor water, warmte en elektra. De uitleg die het bestuur hiervoor heeft ontvangen is dat de nieuwe meters van Techem, die onlangs zijn geplaatst, aanzienlijk duurder zijn dan de oude meters van Kampstrup. Bij de Kamstrup-meters werden alleen de kosten voor data-collectie in rekening gebracht.  Stadswonen heeft nu ook de kosten voor het plaatsen en leveren van de meters in rekening gebracht. Naar de mening van het bestuur is het twijfelachtig of de kosten van levering en plaatsing op deze manier aan de huurders kunnen worden doorbelast.

Het bestuur betreurt dat Stadswonen dit op zo’n laat moment heeft gecommuniceerd. Inmiddels heeft het bestuur bij Stadswonen om opheldering gevraagd en is in afwachting van een reactie.

Warmte
Ook de kosten voor water en verwarming zijn relatief veel gestegen. Op basis van de tarieven 2018 en 2019 wordt een stijging van het tarief voor warmte verwacht van 12%. Deze posten heeft het bestuur in samenspraak met Stadswonen niet met dit percentage laten stijgen. Op pandniveau geldt dat voor verwarming er een relatief groot overschot is (meer voorschotten dan kosten), waardoor deze post minder hard hoeft te stijgen. Voor de post water (koud en warm) geldt dat de kosten voor warmte hier slechts een deel van de kosten uitmaken en een stijging van 12% dus ook niet gerechtvaardigd zou zijn.

Onderstaand hebben wij de stijging of het nieuwe tarief per post zoals Stadswonen die heeft doorgevoerd weergegeven.

Verwarming                                                       9,0%
Elektra gemeenschappelijke ruimten           8,0%
Elektra individueel                                           8,0%
Kabeltelevisie                                                €14,00
Kennisglas diensten                                      €  1,50
Water                                                                  9,0%
Individuele bemetering                                     300%
Glazen wassen                                                  4,0%
Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten       4,0%
Stoffering gemeenschappelijke ruimten         €  5,00
Bijdrage beheer bewoners (STW)                      3,0%
Administratiekosten                                            0,0%
Servicefonds                                                       3,0%

Te hoog of te laag bedrag per maand?
Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: