Luchtkwaliteit Puntegale 2013

De bewonersvereniging Puntegale heeft in 2013 in samenwerking met Milieudefensie een meetpunt luchtkwaliteit aan de Puntegaalstraat gefaciliteerd. Vanaf 20 februari 2013 is een jaar lang het gehalte stikstofdioxode (NO2) gemeten, een belangrijke parameter voor luchtvervuiling.
Hierbij enkele maandmetingen, gemeten met 2 buisjes:

20 februari t/m 19 maart 2013: 31 μg/m-3 stikstofdioxide.

19 maart t/m 16 april 2013: 29 μg/m-3 stikstofdioxide.

18 april t/m 14 mei 2013: 38 en 39 μg/m-3 stikstofdioxide.

11 juni t/m 9 juli 2013: 33 & 32 NO2

10 juli t/m 5 augustus: 38 & 41 NO2

6 augustus t/m 3 september 2013: 37 & 36 NO2

4 september t/m 3 oktober 2013 44&44 NO2

De EU hanteert hetzelfde maximum jaargemiddelde voor stikstofdioxide als de WHO, namelijk 40 µg/m³. Op het eerste gezicht lijkt er dus niet zo veel aan de hand. Interessant om te vermelden is echter dat tot 2005 de norm op 30µg/m³ lag voor stikstofdioxide (Bron: Maxius). Daarnaast heeft Nederland als een van de weinige landen uitstel gekregen van de EU tot 2015 om aan de norm te voldoen.

Blootstelling aan stikstofdioxide hangt samen met een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. De concentratie van stikstofdioxide (NO2) in Nederland neemt toe vanuit het noorden naar het zuiden. Verkeer is een belangrijke bron van stikstofdioxide. Langs drukke verkeerswegen in vooral de Randstad en het zuiden van Nederland wordt de grenswaarde overschreden (bron: Atlasleefomgeving). De grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 microgram/m3 gemiddeld over het jaar. Wel kunnen we ondertussen zorgen dat luchtkwaliteit op de agenda van lokale politici komt.
 

Bronnen:

WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
Atlas: http://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht/stikstofdioxide
Maxius: http://maxius.nl/besluit-luchtkwaliteit/paragraaf4
 

Overige interessante websites:

Milieudefensie: http://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat
Compendium voor de leefomgeving: http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0231-Stikstofdioxideconcentratie.html?i=14-66

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: