Afrekening servicekosten 2010

Op 26 mei 2011 is de penningmeester van de vereniging bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2010. In verband met de vakantie van klantbeheerder Irene Tang, heeft Martijn Koole (voormalig klantbeheerder van de Puntegale) dit waargenomen. De penningmeester heeft de tijd die Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting en de beantwoording van vragen als positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2010 te geven.

In 2010 zijn de servicekosten zo’n 159.000 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. Als gevolg hiervan zal een groep bewoners wat geld terugkrijgen op bepaalde componenten. De grootste verschillen zaten in de componenten “elektra”, “elektra gemeenschappelijke ruimte” en “individuele bemetering”, welke flink lager zijn uitgevallen. Door over te stappen van leverancier en door stijging van het totaal ingekochte volume aan elektriciteit dat Stadswonen inkoopt (o.a. door bijvoorbeeld toevoeging van het Cité gebouw) zijn de energiekosten gedaald. Wat betref de individuele bemetering zijn meer gebouwen hiervan voorzien wat gezorgd heeft dat de kosten per gebouw zijn gedaald. De elektra componenten zullen naar rato van gebruik verrekend worden met de huurders. Het teveel ontvangen bedrag voor individuele bemetering zal gelijkmatig over het totaal aantal huurders verdeeld worden.

Schoonmaak gemeenschappelijke ruimte en grofvuil

De kosten voor schoonmaak gemeenschappelijke ruimte is aardig in de pas gebleven met de begroting. De kosten waren in 2010 ongeveer 7000 euro lager dan in 2009. Dit komt omdat de regering de BTW voor schoonmaakwerkzaamheden in woningen heeft verlaagd van 19% naar 6%. Toch blijft dit een hoge kostenpost die voor een deel door de bewoners zelf kan worden verlaagd door het terugdringen van de incidentele schoonmaakwerkzaamheden, voornamelijk grofvuil verwijdering. Het verwijderen van grofvuil uit het gebouw of van het parkeerdek door schoonmaakbedrijf VLS kost honderden euro’s per keer.

Begroting 2011 en 2012

In de begroting valt voornamelijk (naast een lichte stijging van de energiekosten en verwarming begroot op respectievelijk 3,7% en 2%) de stijging van de kosten voor kabeltelevisie (zo’n 25%) op. Leverancier UPC heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor het huidige tarief en heeft het tarief verhoogd. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat de infrastructuur in de Puntegale op dit moment niet geschikt is voor het collectief aanbieden van digitale tv. Er is op dit moment niet bekend of en wanneer hier verandering in komt.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2010 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je bij moet betalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeeld en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.
*Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud omdat bij de inzage gebaseerd is op een voorlopige versie van de afrekening en begroting.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: