Afrekening servicekosten 2013

Op 8 mei 2014 is de penningmeester van de Vereniging (Sophie) samen met 2 andere bestuursleden (Michael en Marit) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2013. De penningmeester heeft de tijd die Irene Tang van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de Vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2013 te geven. In 2013 zijn de servicekosten zo’n 55.341 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. De grootste verschillen zaten in de componenten “elektra”, “water”,“bijdrage beheer” en “individuele bemetering”, welke flink lager zijn uitgevallen. Volgens Vestia Stadswonen zijn de posten elektra en water voornamelijk veroorzaak door een hogere leegstand dan verwacht en lager individueel verbruik. De post bijdrage beheer is bijna gehalveerd door de opsplitsing van de taken van de service medewerker en de schoonmaker. Wat betreft de individuele bemetering zijn meer gebouwen hiervan voorzien binnen Vestia Stadswonen Rotterdam. Hetgeen wat gezorgd heeft dat de kosten per gebouw zijn gedaald. De elektra componenten zullen naar rato van gebruik verrekend worden met de huurders. Het teveel ontvangen bedrag voor individuele bemetering zal gelijkmatig over het totaal aantal huurders verdeeld worden. Daarnaast zijn ook de facturen voor glasbewassing van 2013 bekeken en deze komen overeen met wat wordt vermeld in de afrekening service kosten.

Begroting 2014 en 2015

In de begroting valt voornamelijk (naast een daling van de elektra kosten en water vanwege verwacht lager verbruik en de daling in de post bijdrage beheer door de opsplitsing van taken van de service medewerker) de stijging van de kosten voor kabeltelevisie (zo’n 20%) op. Leverancier UPC heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor het huidige tarief en heeft het tarief verhoogd. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat ze bezig zijn met een test voor digitale TV in andere Stadswonen panden en deze test eerst afgewacht moet worden. De kosten voor het systeem wat inzicht zal geven in het energieverbuik zal ook worden opgenomen onder de post individuele bemetering en daardoor zal begroting voor 2014/2015 gelijk blijven aan die van 2013/2014.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2013 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je  moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: