Afrekening servicekosten 2014

Op 24 april 2015 is Sophie (penningmeester van de Vereniging) samen met onze secretaris Iris bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2014. De penningmeester heeft de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de Vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2014 te geven. In 2014 zijn de servicekosten zo’n 77.943,13 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. Het grootste verschil zat in het component “verwarming” (bevat warm water en stralingswarmte, component 11), welke flink lager is uitgevallen (41,116,96 euro). Volgens Vestia Stadswonen is dit omdat het verbruik significant omlaag is gegaan ten opzichte van vorig jaar terwijl het tarief zelfs iets omhoog is gegaan. Dit kan mede verklaard worden door de relatief warme winter die we hebben gehad in 2014. Naast de post “verwarming” zijn er meerdere posten die lichtelijk lager uitvallen (tussen de 5 en 10% t.o.v. de voorschotten). Dit zijn elektra algemene ruimte (component 12), elektra (component 13) en water (component 19). Deze zijn allemaal gedaald volgens Stadswonen vanwege lager verbruik. De resultaten voor de componenten de gerelateerd zijn aan het individueel gebruik zijn voor het hele gebouw weergegeven en kunnen op een individuele basis per bewoner anders uitvallen.

Hiernaast is het ook interessant om te vermelden is dat de stroom van de Puntegale groene stroom is. Daarnaast hebben we ook zonnepanelen en een warmte kracht koppeling (WKK) die energie genereren. Dit was respectievelijk 73,9 GJ en 452,09 GJ in 2014.

De post schoonmaak algemene ruimte is ook gedaald t.o.v. van de ontvangen voorschotten van 2014. Dit is voornamelijk gedaald doordat de incidentele schoonmaak kosten flink zijn gedaald in 2014. De kosten voor deze post bestaan uit 35971 euro vaste kosten van VLS en 1256 euro incidentele kosten (welke ook gedeeld worden met Parkhaven).Er is helaas ook een post waarbij de kosten hoger uitvallen en dan de voorschotten. Dit is de post kabel en dit is vanwege dat het tarief voor de kabel geïndexeerd is door de kabelmaatschappij UPC/Ziggo. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat ze bezig zijn met een test voor digitale TV in andere Stadswonen panden en deze test eerst afgewacht moet worden.

Begroting 2015 en 2016

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op een daling van de kosten voor verwarming en elektra vanwege verwacht lager verbruik. Voor de component verwarming is de daling van 2014 slechts deels verwerkt in de begroting van 2015 en 2016 omdat de daling in 2014 deels te maken heeft met de incidentele meevaller door de warme winter.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2014 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: