Televisie

In het gebouw wordt analoge en digitale televisie geleverd door Ziggo/UPC. Een standaard abonnement zit bij de servicekosten inbegrepen. Deze is niet opzegbaar. Naast de basis mogelijkheden via de COAX is digitale televisie via de ether of telefoonaansluiting mogelijk in de Puntegale. Je kan echter wel je Kennisglas abonnement opzeggen aangezien internet in het alles in 1 pakket zit. Via de ether en telefoonaansluiting kunt u kiezen uit meerdere aanbieders die soortgelijke pakketten aanbieden.

Al een lange tijd is er de wens onder bewoners voor meer keuze aan providers op het gebied van digitale televisie. Gedurende die tijd is dit meerdere malen besproken bij de kwartaaloverleggen met Stadswonen, nu Stadswonen Rotterdam. De verhuurder is bezig met de exploitant van het netwerk en UPC/ZIGGO om mogelijk digitale televisie pakketten mogelijk te maken. Echter, de tijd waarin dit gerealiseerd kan worden is onbekend. Wij houden je uiteraard op de hoogte over deze ontwikkelingen. De laatste ontwikkelingen staan navolgend weergegeven:

Tussen 30 juni 2015 en 11 juli 2015 heeft Stadswonen Rotterdam, in samenwerking met Huurdersbelang Stadswonen, een onderzoek gehouden naar het servicekostencomponent ‘Kabel-TV’ van Stadswonen Rotterdam. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in huurderswensen om de aangeboden dienst in de toekomst zo goed mogelijk hierop af te stemmen.

Er zijn 5234 huurders van Stadswonen Rotterdam. Stadswonen Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen zijn verheugd op de behaalde response. Uiteindelijk hebben 1711 huurders deelgenomen aan de enquête waarmee de response op 32,7% uitkomt.

De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is dat een overgrote merendeel ontevreden is over de huidige dienst qua beeldkwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en zenderaanbod maar tevens graag de dienst via Stadswonen aangeboden/ gecontinueerd ziet. Tussen het bedrag welke de huurder bereid is te betalen voor de gewenste uitbreiding van de dienst en de marktprijzen zit een dusdanig ‘gat’ dat er is besloten nu dergelijke uitbreidingen aan te (laten) bieden. Wel worden de volgende acties vastgesteld:

  • De huidige dienst wordt tegen huidige prijsstelling in de woongebouwen voortgezet en voor het op peil brengen en houden wordt een budget beschikbaar gesteld.
  • Deze dienst wordt in de woongebouwen gegarandeerd geleverd tot 1 januari 2018 waarna de dienst, mits er voor de huurders daadwerkelijk alternatieven beschikbaar zijn, zal komen te vervallen.
  • In geval van de kleine panden zal, tezamen met de betreffende huurders, worden bekeken of dienst op een korte termijn kan komen te vervallen.

Zelf de uitkomsten en conclusie (nog eens) nalezen? De samenvatting van de enquête is hier te raadplegen: http://www.huurdersbelang.nl/nieuws/