Update verhoging servicekostenpost individuele bemetering

Half september 2019 hebben twee bestuursleden van huurdersvereniging Puntegale gesproken met twee vertegenwoordigers van Stadswonen over de 300% verhoging van de servicekostenpost ‘individuele bemetering’ per 1 juli 2019.

Het bestuur heeft sinds de aankondiging van de verhoging Stadswonen per mail bevraagd op deze verhoging en half september is dit nader persoonlijk besproken.

Hierbij een terugkoppeling van dit gesprek:

De Kamstrupmeters die in het najaar van 2018 zijn vervangen, zijn bij de oplevering van het gebouw (eind 1998) geplaatst en in 2007 zijn vervangen. De meters hebben een levensduur van gemiddeld 10 jaar. Vanaf medio 2016 zijn een behoorlijk aantal Kamstrupmeters vervangen die geen verbruik van verwarming en water meer registreerden.

De meters waren volgens Stadswonen vorig jaar echt aan vervanging toe, omdat steeds meer meters stuk gingen en de kwaliteit van de meters niet meer voldeed aan die van de huidige tijd. Zo gaf een meter niet automatisch een signaal als deze kapot was, geven de huidige meters dagstanden door waarbij je je verbruik beter kunt managen en waren er de afgelopen jaren relatief veel vragen vanuit bewoners over de afrekening van de meterstanden en de werking van de meters. Stadswonen kon niet meer achter het gebruik van de meters staan en verwacht dan ook dat de huurders met vragen hierover beter bediend worden door Techem. Verder bleef de wens om de verbruiken inzichtelijk te hebben voor bewoners.

Deze redenen samen waren aanleiding voor Stadswonen om de meters te vervangen. Stadswonen heeft ervoor gekozen om alle individuele meters tegelijk te vervangen, zodat elke meter weer zou voldoen aan alle wensen zoals hierboven beschreven. Gedeeltelijk vervangen was dus niet mogelijk.

Stadswonen erkent dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie omtrent het traject om te komen tot de keuze voor een nieuw systeem. De belangrijkste reden daarvoor betrof het ontbreken van een standaardprocedure voor de vervanging van een roerend goed op grote schaal. Hierdoor is onder andere het recht van de huurdersvereniging om advies te geven op deze grote financiële wijziging niet toegepast door Stadswonen. In het besluitvormingsproces is niet tijdig oog geweest voor de financiële consequenties en de doorberekening van de hoger uitvallende kosten naar de bewoners. Dit tot spijt van Stadswonen. Het is voor Stadswonen aanleiding geweest om een procedure voor de vervanging van een roerend goed op te stellen.

Stadswonen geeft aan dat ze de doorberekening van de kosten conform beleid van de Huurcommissie, besluit servicekosten toepassen (zie https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Beleidsboek_nutsvoorzieningen_en_servicekosten__versie_juli_2019.pdf, pagina 34 en 35).

Dit beleid, het doorberekenen van kosten van de meters, is niet op de oude meters toegepast door Stadswonen. Dit is in het verleden dus in het voordeel van de huurder geweest. Stadswonen heeft ervoor gekozen om de kosten bij de ingebruikname van de nieuwe meters wel volledig door te belasten conform besluit servicekosten. De doorbelasting van alle negen componenten van het dienstenpakket van de nieuwe meters aan bewoners wordt ook conform het besluit servicekosten gedaan.

Stadswonen is voornemens om rond de periode van de afrekening 2019 in de periode mei t/m juli 2020 in de Puntegale uitleg te geven aan bewoners over de afrekening. Gedacht wordt om dit in de vorm van een informatiebijeenkomst of een spreekuur te doen. Attentiepunt bij de afrekening is in ieder geval het verschil in afrekening tussen de oude (betreffende verbruik jaar 2018) en nieuwe meters (betreffende verbruik jaar 2019).

Het bestuur kan niet namens het collectief (als gehele gebouw) een klacht neerleggen bij de Huurcommissie ten aanzien van de verhoging van de servicekostenpost. Dit moet op individueel niveau gebeuren. Wij delen deze informatie daarom met de bewoners, zodat elke bewoner voor zichzelf kan bepalen hoe zij te werk wil gaan.
Het bestuur overweegt zelf om de Huurcommissie om een uitspraak te vragen inzake de schending van het adviesrecht van de huurdersvereniging in de besluitvorming van de vervanging van de individuele meters.


Het bestuur heeft begrepen dat een aantal bewoners de gang naar de Huurcommissie heeft gemaakt, of op korte termijn zal maken. Als bewoners naar de Huurcommissie gaan, verneemt het bestuur graag hoe de behandeling van hun zaak verloopt om dit in het overleg met Stadswonen mee te kunnen nemen.

26 september 2019

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: