Ventilatiesysteem

Als onderdeel van de destijds duurzame herontwikkeling van het voormalige belastingkantoor naar woongebouw zijn innovatie ventilatiesystemen geïnstalleerd. Hier wordt door middel van mechanische balansventilatie in combinatie met warmteterugwinningssystemen gezorgd voor een gecontroleerde en energiebesparende manier van ventileren.

Sinds geruime tijd ondervinden bewoners structurele problemen met dit systeem. Bij veel bewoners heeft de verhuurder door middel van reparatie en onderhoud dit kunnen oplossen. Echter zijn er ook gevallen bekend bij het bestuur van de vereniging waarbij ondanks terugkerend onderhoud en diverse onderzoeken naar oplossingen, de problemen structureel zijn geworden. Stadswonen zet zich in om deze problemen te verhelpen, maar wijst de bewoners er op dat het door de complexiteit van het probleem vertraging n de oplossing zit. De Vereniging houdt dit probleem scherp in de gaten en houdt dit punt constant onder de aandacht bij de verhuurder.  

Indien bewoners problemen ervaren met het ventilatiesysteem dient men zich in eerste instantie met de klacht wenden tot de verhuurder.  Deze zal het probleem proberen op te lossen door middel van reparaties.  Indien bewoners structurele problemen met het systeem ervaren, kan men zich ook wenden tot de huurcommissie die per geval ingeschakeld kan worden om onafhankelijk te beoordelen of er sprake is van een gebrek in de woning  wat eventueel kan leiden tot tijdelijke verlaging van de kale huurprijs. Voor uitgebreide informatie hier over en over de te volgen procedures en formaliteiten kan men zich wenden tot de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl. Daarnaast is een van onze bewoners een initiatief gestart met als doel het vormen van een belangroep voor gedupeerden. Wij willen je er dan ook op attenderen dat je, indien je structurele problemen ervaart met het ventilatiesysteem, de contactgegevens kunt opvragen door een e-mail te sturen naar het bestuur.