Aanpassing voorschot servicekosten

In mei 2020 is door  Stadswonen de aanpassing van het voorschot van de servicekosten voor de periode juli 2020 tot en met juni 2021 naar de huurders gestuurd.   In dit bericht een nadere toelichting op de gemaakte aanpassingen.

In de afgelopen periode heeft het bestuur van Vereniging Puntegale veelvuldig contact gehad met Stadswonen over de afrekening servicekosten en de aanpassing van de voorschotten voor de servicekosten. Het bestuur heeft hierbij geen inzage in individuele afrekeningen van huurders, maar uitsluitend inzage op gebouwniveau.  

Op basis van de kosten en voorschotten zoals die over het kalenderjaar 2019  waren en de verwachte prijsontwikkeling (voor zover die is in te schatten), is het bestuur samen met Stadswonen halverwege de maand mei tot een aanpassing per servicekosten-component gekomen.  De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht en worden voornamelijk veroorzaakt door een verandering in rekenmethodiek voor de afrekening; de firma Techem doet vanaf 2019 de metingen van elektra, warmte en water en stelt tevens de afrekening voor deze posten op. De rekenmethodiek die Techem hanteert wijkt af van de methodiek die Stadswonen tot en met 2018 hanteerde. 

Verwarming  

Het voorschot m.b.t. verwarming is met 200% verhoogd. Dit komt omdat de kosten over 2019 veel hoger zijn uitgevallen dan de betaalde voorschotten. Dit heeft weer twee oorzaken: 

  1. Een paar jaar geleden heeft Stadswonen de kosten van warmte voor warm water naar de post Water overgeheveld i.p.v. Verwarming, nu worden deze kosten weer bij Verwarming opgeteld.  
  2. Daarnaast is het verwarmingsdeel van Energie algemene ruimte (bestaande uit water, verwarming en elektra algemeen) nu ook naar Verwarming overgeheveld (i.v.m. een lager tarief voor administratiekosten).​ 

Water 

Doordat de kosten van warmte voor warm water uit de post Water zijn gehaald, dalen de verwachte kosten en is het voorschotbedrag met 70% gedaald. 

Energie algemene ruimte 

Doordat de kosten van het verwarmingsdeel van Energie algemene ruimte naar Verwarming zijn overgeheveld (oorspronkelijk grootste component van Energie algemene ruimte), dalen ook hier de verwachte kosten en is het voorschotbedrag met 70% gedaald. 

Individuele bemetering  
Het voorschotbedrag van de post Individuele bemetering is vorig jaar met 300% verhoogd. Stadswonen heeft hierin echter een rekenfout gemaakt aangezien zij op een voorschotbedrag van 300% had willen uitkomen. Het voorschotbedrag is daarom nu met 25% verlaagd.  

Het bestuur heeft nogmaals bij Stadswonen aangegeven dat, gezien de zaken die zowel de vereniging als de bewoners hebben lopen bij de Huurcommissie m.b.t. het voorschot van de individuele bemetering, wij met deze besproken verlaging geen onvoorwaardelijk akkoord geven op de initiële verhoging van dit servicekostencomponent. 

Onderstaand hebben wij de wijziging of het nieuwe tarief per post zoals Stadswonen die heeft doorgevoerd weergegeven.  

Verwarming                          200%

Energie algemene ruimte   – 70%

Elektra                                    0%

Kabel                                       14 euro

Kennisglas diensten              1,50 euro

Water                                       – 70%

Individuele bemetering        – 25%

Glasbewassing                        0%

Schoonmaak gem. ruimte    8%

Stoffering gem. ruimte          –

Bijdrage beheer                     0%

Leefbaarheid                          –

Administratiekosten             – 10% 

Servicefonds                          – 5%

Te hoog of te laag bedrag per maand?   
Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: